PL EN
Soil Science Annual jest kontynuacją "Roczników Gleboznawczych" – czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze od 1950 roku. Soil Science Annual jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły oryginalne, artykuły przekrojowe i krótkie komunikaty poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień dotyczących środowiska glebowego. Czasopismo jest wydawane w systemie otwartego dostępu (open access).
Redaktor naczelny: Józef Chojnicki
70
MEiN 2021
2.2
CiteScore 2020
121.67
ICV 2020
0.432
SJR 2020
0.768
SNIP 2020
0.46
JCI 2020
Najnowszy zeszyt
4/2021 vol. 72
 
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967