PL EN
ORIGINAL PAPER
Effect of anthills on changes in the physico-chemical properties in sandy soil
 
More details
Hide details
1
Wydział Rolnictwa i Ekologii / Instytut Rolnictwa / Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2022-10-25
 
 
Final revision date: 2023-02-21
 
 
Acceptance date: 2023-03-17
 
 
Online publication date: 2023-03-17
 
 
Publication date: 2023-04-24
 
 
Corresponding author
Daria Anna Urbańczyk   

Wydział Rolnictwa i Ekologii / Instytut Rolnictwa / Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776, Warszawa, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2023, 74(1)162336
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study objective was the assessment of the effect of anthills on changes in the physico-chemical properties in sandy soil. The research covered two sites (an anthill and a control object) in the Idzbark village in the Stare Jabłonki Forest District, N Poland. Soil samples were collected from the edges of an anthill (from the northern, southern, eastern, and western side), and at a distance of 13.5 m from it (control) from a depth of 0–25 cm. The samples were subject to the determination of soil pH in water and 1 mol KCl dm-3 by means of the potentiometric method, content of available forms of potassium and phosphorus by means of the Egner-Riehm method, exchangeable cations in ammonium acetate, as well as content of total organic carbon, nitrogen, and sulphur on a CNS device. The soils proved strongly acidic at both sites, although in the case of the control sample the soil showed considerably lower pH in comparison to soil from the edges of the anthill. Ants also have an effect on the availability of important nutrients in the soil. The study revealed very high content of phosphorus and very low content of potassium in the sampled soil. The comparison of soil samples from the edge of the anthill with control showed that the activity of ants caused an increase in the content of available forms of potassium and phosphorus. In anthills, the content of exchangeable cations such as Ca2+, Mg2+, K+, and Na+ was usually higher than in the surrounding habitat. It is the most evident in the case of Mg2+ and K+ content in the anthill and in control. The activity of ants within the anthill positively affected the physico-chemical properties in sandy soil.
 
REFERENCES (23)
1.
Del Toro, I., Ribbons, R., Pelini, S., 2012. The little things that run the world revisited: a review of ant-mediated ecosystem services and disservices (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News 17, 133–146.
 
2.
Farji-Brener, A.G., Werenkraut, V., 2017. The effects of ant nests on soil fertility and plant performance: a meta-analysis. Journal of Animal Ecology 86, 866–877. https://doi.org/10.1111/1365-2....
 
3.
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, Update 2015. International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps. World Soil Resources Reports No. 106.
 
4.
Frouz, J., Jilková, V., 2008. The effect of ants on soil properties and processes (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News 11(11), 191-199.
 
5.
Kłyś, M., Malejky. N., 2017. Gleba – środowisko życia wielu organizmów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4, 41-46.
 
6.
Kovar P., Vojtisek P., Zentsova I., 2013.Ants as Ecosystem Engineers in Natural Restoration of Human Made Habitats. Journal of Landscape Ecology 6(1), 18-31. https://doi.org/10.2478/v10285....
 
7.
Krzysztofiak, L., Krzysztofiak, A., 2006. Mrówki środowisk leśnych Polski-przewodnik terenowy. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Suwałki, 3-40.
 
8.
Kumar R., 2017. Ants as Engineers of Biodiversity and Ecosystem. International Journal of Advance Research in Science and Engineering 6(1), 744-746.
 
9.
Mazur, S., 2001. Aktywność biologiczna mrówek na zalesianych gruntach porolnych. Sylwan 10, 35-39.
 
10.
Ostrowska, A., Gawliński, S., Szczubiałka, Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
11.
Pętal, J., 1980. Ant populations, their regulation and effect on soil in Meadows. Ekologia polska 28, 297-326.
 
12.
Pisarski, B., 1975. Mrówki-Formicoidea. Katalog fauny Polski, Warszawa, 3-7.
 
13.
Regulation ME, 2016. Regulation of the Minister of the Environment of December 16, 2016onthe protection of animal species. https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
14.
Stafecka, A., Komosa, A., 2004. Wpływ suszenia prób gleb sadowniczych na zawartość fosforu, potasu i magnezu oznaczanych metodą uniwersalną, Egnera-Riehma i Schachtschabela. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLVI, Ogrodn. 37, 199-208.
 
15.
Subedi I.P., 2016. Ants – ecosystem engineers. KIST Newsletter 1(1), 9-10.
 
16.
Trigos-Peral, G., Witek, M., Czechowski, W., 2020. Mrówki Pola Mokotowskiego w Warszawie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 73-81.
 
17.
Tyszkiewicz, Z. E., Czubaszek, R., Roj-Rojewski, S., 2019. Podstawowe metody laboratoryjnej analizy gleby. Skrypt do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu gleboznawstwo dla studentów kierunku architektura krajobrazu Politechniki Białostockiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 37-39.
 
18.
Wagner, D., Nicklen, E.F., 2010. Ant nest location, soil nutrients and nutrient uptakeby ant-associated plants: does extra floral nectar attract ant nests and thereby enhance plant nutrition? Journal of Ecology 98, 614–624.
 
20.
website 2: Mrówki leśne z rodzaju Formica – brutalne, ale pożyteczne! | Świat Makro.com (swiatmakro.com).
 
21.
website 3: Formica rufa – Mrówka rudnica i gatunki bliźniacze | Insektarium.
 
23.
Wills, B.D., Landis, D.A., 2017. The role of ants in north temperate grasslands: a review. Oecologia 186, 323-338.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top