PL EN
ORIGINAL PAPER
Occurrence of rusty soils in forest areas managed by the State Forests National Forest Holding in the light of data from the Forest Data Bank
 
More details
Hide details
1
Faculty of Forestry and Wood Technology, Department of Botany and Forest Habitats, Poznań University of Life Sciences, Polska
 
 
Submission date: 2021-07-04
 
 
Final revision date: 2021-09-20
 
 
Acceptance date: 2021-11-12
 
 
Online publication date: 2021-12-31
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Ilek   

Faculty of Forestry and Wood Technology, Department of Botany and Forest Habitats, Poznań University of Life Science, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2021, 72(4)143893
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Proper recognition of forest habitat types is the basis of forest management. The forest habitat type contains a synthesis of connections between site conditions and vegetation, considered in terms of social, natural, and economic requirements for forestry. Soil, as one of the site elements, is naturally of interest to forest typology. Data on the diversity of forest habitat types, including soils, have been collected for years in the Forest Data Bank - an online platform providing information on forest management. The study aimed to describe the current state of knowledge about the distribution of rusty soils in forest lands managed by the State Forests National Forest Holding. The analysis included all forest districts, i.e. 694 674 records in which the rusty soil was described. The collected data indicate that rusty soils occupy about 50% of the area managed by the State Forests. Therefore, the type of rusty soil is of key importance for forest management. The results indicate also that rusty podzolic soils are the dominant subtype (42.8% of all rusty soils). Moreover, an important element is the high contribution of post-arable rusty soils. In terms of forest habitat types, rusty soils occur mainly in lowland habitats in the types of mesic mixed coniferous forest (38.3%), mesic mixed forest (29.4%), and mesic coniferous forest (25.7%). The rusty soils covered with forests are dominated by sandur sands formations (44.9% of all geological formations distinguished among rusty soils).
 
REFERENCES (17)
1.
Anonim, 1992. Projekt instrukcji prac siedliskowych, obowiązujący od 1992 r. do 04.04. 1994 r., maszynopis.
 
2.
GUS, 2019. Rocznik Statystyczny Leśnictwa. GUS, Warszawa.
 
3.
IUL, 1981. Instrukcja urządzania lasu. Cz. 3. Prace glebowosiedliskowe. PWRiL, Warszawa, 1-125.
 
4.
IUL, 2003. Instrukcja urządzania lasu. Cz. 2. Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. Załącznik do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003r. CILP, Warszawa, 1-118.
 
5.
IUL, 2012. Instrukcja urządzania lasu. Cz. 2. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa.
 
6.
IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, Italy.
 
7.
KGLP, 1973. Klasyfikacja gleb leśnych. PTG, Warszawa.
 
8.
KGLP, 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 
9.
Mąkosa, K., Dzierzbicki, J., Gromadzki, A., Kliczkowska, A., Krzyżanowski, A., 1994. Zasady kartowania siedlisk leśnych. Wyd. IBL, Warszawa.
 
10.
Prusinkiewicz, Z., 1988. Historia polskiego gleboznawstwa leśnego w sześćdziesięcioleciu 1926-1986. Roczniki Gleboznawcze, 39(2).
 
11.
Rutkowski, P., 2012. Stan i perspektywy rozwoju typologii leśnej w Polsce. Rozprawy Naukowe 436, UP w Poznaniu, Poznań.
 
12.
SgP3, 1974. Systematyka gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 25(1), 1–148.
 
13.
SgP4, 1989. Systematyka gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 40(3/4), 1-150.
 
14.
SgP5, 2011. Systematyka Gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(3), 1-193.
 
15.
SgP6, 2019. Systematyka gleb Polski. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfkacji i Kartografi Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław–Warszawa.
 
16.
Soil Survey Staff, 1999. Soil taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. 2nd edition. Natural Resources Conservation Service. U.S. Department of Agriculture Handbook, 436.
 
17.
Zielony, R., Bańkowski, J., Cieśla, A., Czerepko, J., Czępińska-Kamińska, D., Kliczkowska, A., Kowalkowski, A., Krzyżanowski, A., Mąkosa, K., Sikorska, E., 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad hodowli lasu. Warszawa, 1-264. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, Bedoń.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top