PL EN
ORIGINAL PAPER
Forest habitats developed on alluvial soils in the area of mountains
 
More details
Hide details
1
Wydział Leśny; Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 
 
Submission date: 2022-07-18
 
 
Final revision date: 2022-10-11
 
 
Acceptance date: 2022-10-25
 
 
Online publication date: 2022-10-25
 
 
Publication date: 2022-11-04
 
 
Corresponding author
Jarosław Lasota   

Wydział Leśny; Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2022, 73(3)156060
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of our research was to present the properties of alluvial soils from mountain forest areas. Additionally, the paper presents the vegetation accompanying the studied soils. The detailed characteristics will include the stand and the undergrowth. 10 study plots representing mountain areas were included in the study. Study plots were located in the mountains in the Bielsko, Ustroń, Szklarska Poręba, Węgierska Górka forest districts as well as the Bieszczadzki, Babiogórski and Tatrzański National Parks. At each sample plot a detailed description of soil profile has been carried out, samples were collected from each genetic horizon in order to perform the basic determinations of the soil properties. On each research plot, a phytosociological relevé using the Braun-Blanquet method and a taxonomic description of the tree stand were performed. The diagnosis of forest site type was determined according to forest management principles and the Trophic Soil Index was calculated. The properties of mountain alluvial soils are related to the properties of the rock complexes within which alluvial terraces are formed. Mountain alluvial soils belong to various groups (Fluvisols, Leptosols, Cambisols, Phaeozems), which depend on the valley location and anthropogenic factors. River regulation and the disappearance of floods result in the formation of soils with a cambic horizon and acidification of the surface horizons devoid of the influence of water. Two main plant communities are associated with mountain alluvial soils: Alnetum incanae and Carici remotae-Fraxinetum. Ecosystems related to mountain alluvial soils are very valuable due to their high biodiversity and fulfilling various ecosystem functions.
 
REFERENCES (30)
1.
Alipić, F., Milovanović, J., Pielech, R., et al. 2022. The status and role of genetic diversity of trees for the conservation and management of riparian ecosystems: A European experts' perspective. Journal of Applied Ecology 59, 2476–2485. https://doi.org/10.1111/1365-2....
 
2.
Braun-Blanquet, J., 1932. Plant sociology: the study of plant communities. McGraw-Hill, New York, NY, US.
 
3.
Brożek, S., Zwydak, M., 2003. Atlas of Polish Forest Soils. CILP. Warszawa: 467 pp. (in Polish).
 
4.
Brożek, S., Lasota, J., Błońska, E., Wanic, T., Zwydak, M., 2015. Waloryzacja siedlisk obszarów górskich na podstawie siedliskowego indeksu glebowego (SIG). Sylwan 159(8), 684−692.
 
5.
Brożek, S., Lasota, J., Błońska, E., Zwydak, M., Wanic, T., 2016. Siedliskowy indeks glebowy w diagnozie siedlisk górskich. [w:] Siedliska leśne zmienione i zniekształcone. Zielony R. [red.] CILP. Warszawa: 63-78.
 
6.
Chojnicki, J., 2002. Soil-forming processes in alluvial soils of the Middle Vistula River Valley and Żuławy. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa: 5–83 (in Polish).
 
7.
CILP 2012. Instrukcja Urządzania Lasu. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa. ISBN 978-83-61633-70-9.
 
8.
Classification of Forest Soils in Poland. 2000. CILP Warszawa. (in Polish).
 
9.
Coelho, C.O.A., Ferreira, A.J.D., Laouina, A., Hamza, A., Chaker, M., Naafa, R., Carvalho, T.M.M., 2004. Changes in land use and landmanagement practices affecting land degradation within forest andgrazing ecosystems in theWestern Mediterranean. In S. Schnabel & A.Ferreira (Eds.), Advances in GeoEcology 37: Sustainability of agrosilvopastoral systems—Dehesas, Montados(pp. 137–153). Reiskirchen, Germany: Catena Verlag.
 
10.
Falkowski, E., 1971. History and development forecast for the layout of the bed of selected sections of lowland rivers in Poland. Geological Bulletin of the Faculty of Geology UW, t. 12. (in Polish).
 
11.
IUSS Working Group WRB, 2022. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria.
 
12.
Kacprzak, A., Drewnik, M., Musielok, Ł., 2012. Properties and classification of soils developed on Holocene river deposits in upper San river valley near Tarnawa Wyżna. Roczniki Bieszczadzkie 20, 281-295.
 
13.
Kawałko, D., Jezierski, P., Kabała, C., 2021. Morphology and Physicochemical Properties of Alluvial Soils in Riparian Forests after River Regulation. Forests. 12(3), 329.
 
14.
Kobierski, M., Banach-Szott, M., 2022. Organic Matter in Riverbank Sediments and Fluvisols from the Flood Zones of Lower Vistula River. Agronomy 12(2), 536.
 
15.
Kowalski, T., Łukomska, A., 2005. Badania nad zamieraniem jesionu (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Włoszczowa. Acta Agrobotanica 58, 429-440.
 
16.
Kowalski, T., 2007. Chalara fraxinea – nowo opisany gatunek grzyba na zamierających jesionach w Polsce. Sylwan 4, 44-48.
 
17.
Lasota, J., Błońska, E., 2013. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 
18.
Łabaz, B., Kabała, C., 2014. Anthropogenic transformation of soils in the Barycz Valley—Conclusions for soil classification. Soil Science Annual 65, 103–110.
 
19.
Łabaz, B., Kabała, C., 2016. Human-induced development of mollic and umbric horizons in drained and farmed swampy alluvial soils. Catena 139, 117–126.
 
20.
Matuszkiewicz, J.M., 2001. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
 
21.
Ostrowska, A., Gawliński, S., Szczubiałka, Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin (Methods of analysis and assessment of soil and plant properties). Environmental Protection Institute, Warszawa, 333 pp. (in Polish).
 
22.
Pawlaczyk, P., 2004. Podgórski łęg jesionowy [w:] Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Lasy i bory. [red. Herbich J.], 227-232.
 
23.
Pielech, R., Bodziarczyk, J., Gazda, A., Malicki, M., Szwagrzyk, J., 20017. Łęgi w źródliskach i przy drobnych ciekach wodnych; jak identyfikować, kartować i chronić te zbiorowiska? Studia i Materiały CEPL w Rogowie 51(2), 93-102.
 
24.
Polish Soil Classification, 2019. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław-Warszawa: 250 pp. (in Polish).
 
25.
Rivera-Ferre, M. G., Lopez-Gelats, F., Howden, M., Smith, P., Morton, J. F., Herrero, M., 2016. Re-framing the climate changedebate in the livestock sector: Mitigation and adaptation options. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 7, 869–892.
 
26.
Rodrigo-Comino, J., Keshavarzi, A., Senciales-González, J.M., 2021. Evaluating soil quality status of fluvisols at the regional scale: A multidisciplinary approach crossing multiple variables. River Research and Applications 37, 1-15.
 
27.
Rodríquez-González, P.M., Abraham, E., Aguiar, F., et al. 2022. Bringing the margin to the focus: 10 challenges for riparian vegetation science and management. WIREsWater 5, e1604.
 
28.
Wanic, T., Brożek, S., Lasota, J., Zwydak, M., 2011. Soil diversity of the alder and riparian forest communities. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62, 109-123.
 
29.
Wilczek, Z., 1995. Zespoły leśne Beskidu Śląskiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich. Prace Nauk. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1490, 5-130.
 
30.
Wilczek, Z., Cabała, S., 1989. Zespoły leśne grupy Klimczoka w Beskidzie Śląskim. Cz. 2. Zespoły lasów liściastych. Acta Biologica Silesiana 12(29), 79-90.
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top