PL EN
ORIGINAL PAPER
Evaluation of pollution of Arenosols on the city beach in Gdańsk, north Poland
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Agriculture, Division of Agricultural and Environmental Chemistry, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland
 
 
Submission date: 2023-05-02
 
 
Final revision date: 2023-08-11
 
 
Acceptance date: 2023-08-28
 
 
Online publication date: 2023-08-28
 
 
Publication date: 2023-09-15
 
 
Corresponding author
Aleksandra Starzomska   

Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776, Warszawa, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2023, 74(3)171631
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the study was to assess the contamination of Arenosols on the beach, for this purpose the soil reaction and the content of heavy metals (Cd, Cu, Zn, Pb) were examined. To carry out the study, a municipal beach in Gdansk, Jantarowa Street, N Poland, which is heavily visited by tourists throughout the year, was selected. Twenty samples of sandy soil were taken from the beach, 18 samples from the designated bathing area and 2 control samples 500 meters away. They were taken every 10 meters from the surface layers of sandy soil (0–25 cm) using an Egner’s stick. The surveys were performed in the spring of 2022. The construction of the beach was looked at and the possibilities of its economic use were analyzed. It focused on the problem of pollution of beaches around the world and pointed out the small amount of research on the subject, which may be related to the non-use of the beach area for activities other than tourism. Potential sources of pollution were analyzed and the most harmful ones were identified with an indication of the connection to the presence of large industrial plants in the vicinity. It was determined whether the permissible standards for heavy metals and soil pH are exceeded based on the Regulation of the Minister of the Environment of September 1, 2016 on how to conduct an assessment of pollution of the earth's surface and the guidelines of the Institute of Fertilization and Soil Science in Puławy. No risk was found on the basis of trace metal limits, and therefore the sandy soil was considered uncontaminated with natural trace metal contents. The average cadmium content in the area is 0.073 mg·kg-1, zinc is 9.34 mg·kg-1, copper is 4.06 mg·kg-1, lead is 4.54 mg·kg-1.
 
REFERENCES (29)
1.
Biernacka, E., Małuszyńska, I., Małuszyński, M., 2006. Zawartość ołowiu w wierzchniej warstwie gleb z wybranych rejonów Polski o różnym stopniu antropopresji. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 38, 7–16. (in Polish).
 
2.
Buzzi, N., Menéndez, M., Truchet, D., Delgado, A., Fernández Severini, M., 2022. An overview on metal pollution on touristic sandy beaches: Is the COVID-19 pandemic an opportunity to improve coastal management?. Marine Pollution Bulletin 174, 113275. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
3.
Cabrini, T., Barboza, C., Skinner, V., Hauser-Davis, R., Rocha, R., Saint' Pierre, T., Valentin, J., Cardoso, R., 2017. Heavy metal contamination in sandy beach macrofauna communities from the Rio de Janeiro coast, Southeastern Brazil. Environ Pollut. 221: 116–129. https://doi.org/10.1016/j.envp....
 
4.
Chrzan, A., 2013. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i faunie glebowej. Proceedings of ECOpole 2013, 7(1), 295–302. (in Polish). DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)040.
 
5.
Czarnowska, K., 1996. Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 47(Supl.), 43–50. (in Polish).
 
6.
Han, X., Wang, J., Cai, W., Xu, X., Sun, M., 2021. The Pollution Status of Heavy Metals in the Surface Seawater and Sediments of the Tianjin Coastal Area, North China. Int J Environ Res Public Health 18(21), 11243. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
7.
Herbich, J., 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 1: Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Warszawa: Ministerstwo Środowiska: 65–68.
 
8.
Hidalgo, G., Castañeda-Chávez, M., Granados-Barba, A., Sánchez-Domínguez, B., 2016. Environmental Variability of Tropical Sandy Beaches Across an Anthropic Gradient: The Case of Central Veracruz (Southwestern Gulf of Mexico). International Journal of Environmental Research 10(4), 481–490.
 
9.
Jeong, H., Choi, J., Choi, D., Noh, J., Ra, K., 2021. Heavy metal pollution assessment in coastal sediments and bioaccumulation on seagrass (Enhalus acoroides) of Palau. Marine Pollution Bulletin 163, 111912. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
10.
Kabata-Pendias, A., Motowicka-Terelak, T., Piotrowska, M., Terelak, H., Witek, T., 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa 53, 20 pp. Puławy, IUNG, (in Polish).
 
11.
Kabata-Pendias, A., Piotrowska, M., Motowicka-Terelak, T., Maliszewska-Kordybach, B., Filipiak, K., Krakowiak, A., Pietruch, Cz., 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Warszawa, 41 pp.
 
12.
Karloniene, D., Pupienis, D., Jarmalavičius, D., Dubikaltinienė, A., Zilinskas, G., 2021. The Impact of Coastal Geodynamic Processes on the Distribution of Trace Metal Content in Sandy Beach Sediments, South-Eastern Baltic Sea Coast (Lithuania). Applied Sciences 11(3) 1106. https://doi.org/10.3390/app110....
 
13.
Levent, B., Ebru, O., 2015. Heavy Metal Levels in Sediment of the Turkish Black Sea Coast. Advances in Environmental Engineering and Green Technologies, 399–419. DOI: 10.4018/978-1-4666-8333-4.ch013.
 
14.
Lindner, L. 1992. Czwartorzęd. Warszawa: PAE, 183 pp. (in Polish).
 
15.
Mansour, A., Askalany, M., Madkour, H., Assran, B., 2013. Assessment and comparison of heavy-metal concentrations in marine sediments in view of tourism activities in Hurghada area, northern Red Sea, Egypt. The Egyptian Journal of Aquatic Research 39(2), 91–103. https://doi.org/10.1016/j.ejar....
 
16.
Manzetti, S., 2020. Heavy metal pollution in the Baltic Sea, from the North European coast to the Baltic states, Finland and the Swedish coastline to Norway. Report no. 6, 9. https://doi.org/10.13140/RG.2.....
 
17.
Matczak, A., 2005. Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki - polskiego kurortu nadbałtyckiego. Turyzm/Tourism 15(1-2), 139–149. (in Polish).
 
18.
Muohi, A., Onyari, J., Omondi, J., Mavuti, K., 2003. Heavy metals in sediments from Makupa and Port–Reitz Creek systems: Kenyan Coast. Environment International 28(7), 639–647. https://doi.org/10.1016/S0160-....
 
19.
Naser, H., 2013. Assessment and management of heavy metal pollution in the marine environment of the Arabian Gulf: A review. Marine Pollution Bulletin 72(1), 6–13. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
20.
Nelson, C., Lamothe, P., 1993. Heavy metal anomalies in the Tinto and Odiel River and estuary system, Spain. Estuaries 16, 496–511. https://doi.org/10.2307/135259....
 
21.
Nour, H., Helal, S., Wahab, M., 2022. Contamination and health risk assessment of heavy metals in beach sediments of Red Sea and Gulf of Aqaba, Egypt. Marine Pollution Bulletin 177, 113517. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
22.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).
 
23.
Satpathy, D., Mohapatra, R., Acharya, D., Satapathy, D., Panda, C., 2020. Assessment of marine sediment contamination and detection of their potential sources at Paradip port, East Coast of India. Research Journal of Chemistry and Environment 24(6), 134–143.
 
24.
Schillak, R., 1958. Oznaczanie pH w glebach. Roczniki Gleboznawcze Soil Science Annual 7, 25–39. (in Polish).
 
25.
Strezov, A., 2012. Sustainable Environment. Monitoring of Radionuclide and Heavy Metal Accumulation in Sediments, Algae and Biota in Black Sea Marine Ecosystems. In book: Environmental Contamination, p 51–78. https://doi.org/10.13140/2.1.3....
 
26.
Terelak, H., Stuczyński, T., Motowicka-Terelak, T., Piotrowska, M., 1997. Zawartość Cd, Cu, Ni, Pb, Zn i S w glebach województwa katowickiego i Polski. Archiwum Ochrony Środowiska 23(3–4), 167–180.
 
27.
Wang, S., Xu, X., Sun, Y., Liu, J., Li, H., 2013. Heavy metal pollution in coastal areas of South China: A review. Marine Pollution Bulletin 76(1–2), 7–15. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
28.
Wójcik, J., 1997. Porównanie dwóch metod oznaczania odczynu gleb leśnych. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Serie A. 839: 75–82. (in Polish).
 
29.
Yajin, L., Zhigao, S., Li, M., Xingyun, H., Bingbing, Ch., Yanzhe, L., 2022. Spatial variation and ecological risk assessment for heavy metals in marsh sediments in Fuzhou reach of the Min River, Southeast China. Marine Pollution Bulletin 180, 113757. https://doi.org/10.1016/j.marp....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top