PL EN

O czasopiśmie

 
Soil Science Annual jest kontynuacją "Roczników Gleboznawczych" – czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze od 1950 roku. Soil Science Annual jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły oryginalne, artykuły przekrojowe i krótkie komunikaty poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień dotyczących środowiska glebowego. Czasopismo jest wydawane w systemie otwartego dostępu (open access).

Artykuły w jednym z następujących tematów mogą być opublikowane w czasopiśmie Soil Science Annual:
geneza gleb; klasyfikacja i bonitacja gleb; geografia i kartografia gleb; przestrzenne badania gleb; gleboznawstwo regionalne; gleboznawstwo leśne; fizyka gleby; chemia gleby (z fizykochemią); mineralogia gleby; mikromorfologia gleby; biologia gleby; ekologia gleby; paleopedologia; chemia rolnicza; technika rolna; uprawa roli; gospodarka wodna gleb; melioracja gleb; erozja gleb; ochrona przyrodniczych warunków rolnictwa i leśnictwa; zanieczyszczenie gleb; edukacja gleboznawcza; historia i aktualny stan nauki o glebie; i inne.

Czasopismo Soil Science Annual jest indeksowane w następujących bazach:
• AGRICOLA (National Agricultural Library)
• AGRO
• Arianta
• Baidu Scholar
• CABI (over 50 subsections)
• Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus
• Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder
• CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
• CNPIEC - cnpLINKer
• Dimensions
• DOAJ (Directory of Open Access Journals)
• EBSCO (relevant databases)
• EBSCO Discovery Service
• Engineering Village
• GeoArchive
• GeoRef
Google Scholar
• Index Copernicus
• Japan Science and Technology Agency (JST)
• J-Gate
• JournalGuide
• JournalTOCs
• KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
• MyScienceWork
• Naver Academic
• Naviga (Softweco)
• POL-index
• Primo Central (ExLibris)
• ProQuest (relevant databases)
• Publons
• QOAM (Quality Open Access Market)
• ReadCube
• SCImago (SJR)
SCOPUS
• Semantic Scholar
• Sherpa/RoMEO
• Summon (ProQuest)
• TDNet
• Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
• WanFang Data
Web of Science - Emerging Sources Citation Index
• WorldCat (OCLC)
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top