PL EN

Redakcja

 
REDAKTOR NACZELNY:
Józef Chojnicki (Warsaw University of Life Sciences, Poland)

SEKRETARZ REDAKCJI:
Łukasz Uzarowicz (Warsaw University of Life Sciences, Poland)

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Jacek Antonkiewicz (Agricultural University in Kraków, Poland) – chemia rolnicza, chemia środowiska
Zsófia Bakacsi (Szent Istvan University, Godollo, Hungary) – modelowanie przestrzenne, woda w glebie
Ewa Błońska (Agricultural University in Kraków, Poland) – gleboznawstwo leśne, ekologia gleb
Danuta Czępińska-Kamińska (Warsaw University of Life Sciences, Poland) – gleboznawstwo
Piotr Gajewski (Poznań University of Life Sciences, Poland) – fizyka gleby
Anna Gałązka (Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy, Poland) – mikrobiologia gleb
Stephan Glatzel (University of Vienna, Austria) – gleby organiczne, torfowiska
Bartłomiej Glina (Poznań University of Life Sciences, Poland) – gleby organiczne, glebowa materia organiczna
Sławomir Gonet (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland) – glebowa materia organiczna
Ágota Horel (Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary) – woda w glebie, zanieczyszczenie gleb
Piotr Hulisz (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland) – gleboznawstwo
Agnieszka Józefowska (Agricultural University in Kraków, Poland) – biologia gleb, ekologia gleb
Cezary Kabała (Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland) – geneza gleb, klasyfikacja gleb
Aldis Kārkliņš (Latvia University of Agriculture, Latvia) – geneza gleb, chemia rolnicza
Jarosław Lasota (Agricultural University in Kraków, Poland) – gleboznawstwo leśne
Sofia N. Lessovaia (Saint Petersburg State University, Russia) – minerały ilaste w glebach, gleby stref polarnych
Andrzej Łachacz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) – gleboznawstwo
Łukasz Mendyk (Poznań University of Life Sciences, Poland) – geneza gleb, gleby organiczne
Diogo Noses Spinola (University of Alaska, Fairbanks, United States) – mikromorfologia gleb, gleby stref polarnych
Tibor Novák (University of Debrecen, Hungary) – geneza gleb, glebowa materia organiczna, klasyfikacja gleb
Vít Penížek (Czech University of Life Sciences Prague, Czechia) – geneza gleb, erozja gleb, remediacja gleb
Jerzy Rejman (Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Poland) – fizyka gleby
Blaž Repe (University of Ljubljana, Slovenia) – klasyfikacja WRB, modelowanie przestrzenne, edukacja gleboznawcza
Beata Rutkowska (Warsaw University of Life Sciences, Poland) – chemia rolnicza, chemia środowiska
Piotr Sewerniak (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland) – gleboznawstwo leśne
Wojciech Szymański (Jagiellonian University in Kraków, Poland) – geneza gleb, mikromorfologia gleb
Vladimír Šimansky (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia) – glebowa materia organiczna, struktura gleby, biowęgiel
Jarosław Waroszewski (Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland) – geneza gleb
Jadwiga Wyszkowska (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) – mikrobiologia gleb


KOMITET REDAKCYJNY:
Przewodniczący: Piotr Skłodowski (Warsaw University of Life Sciences and Technology, Polska)
Gabriela Barančiková (National Agricultural and Food Centre, Slovakia)
Renata Bednarek (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Elżbieta Jolanta Bielińska (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Bolesław Bieniek (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Winfried E.H. Blum (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)
Hans-Peter Blume (Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Germany)
Stanisław Brożek (Agricultural University in Kraków, Poland)
Danuta Czępińska-Kamińska (Warsaw University of Life Sciences, Poland)
Monika Frielinghaus (Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, Germany)
Donald Gabriels (Ghent University, Belgium)
Sergey Goryachkin (Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)
Keith Goulding (Rothamsted Research, Great Britain)
Abdel-Samad S.I. Hegazy (Ain-Shams University, Cairo, Egypt)
Stanisław Kalembasa (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland)
Jan Kucharski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Andrzej Mocek (Poznań University of Life Sciences, Poland)
Algirdas Motuzas (Aleksandras Stulginskis University, Lithuania)
Stephen Nortcliff (University of Reading, Great Britain)
Wojciech Owczarzak (Poznań University of Life Sciences, Poland)
Stefan Poznyak (Ivano Franko National University of Lviv, Ukraine)
José Luis Rubio (Spanish National Research Council, Spain)
Nicola Senesi (Università di Bari, Italy)
Stefan Skiba (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Victor Targulian (Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)
Zbigniew Zagórski (Warsaw University of Life Sciences, Poland)


REDAKTORZY JĘZYKOWI:
język angielski: Emil Tchorek, Anna Żylińska

REDAKTOR STATYSTYCZNY: Leszek Sieczko (Warsaw University of Life Sciences, Poland)

REDAKTOR TECHNICZNY: Elżbieta Wojnarowska
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top