PL EN
Soil Science Annual jest kontynuacją "Roczników Gleboznawczych" – czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze od 1950 roku. Soil Science Annual jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły oryginalne, artykuły przekrojowe i krótkie komunikaty poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień dotyczących środowiska glebowego. Czasopismo jest wydawane w systemie otwartego dostępu (open access).
Redaktor naczelny: Józef Chojnicki
70
MEiN 2021
2.6
CiteScore 2021
122.16
ICV 2021
0.363
SJR 2021
0.799
SNIP 2021
0.36
JCI 2021
Najnowszy zeszyt
4/2022 vol. 73
 
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967