PL EN
Soil Science Annual jest kontynuacją "Roczników Gleboznawczych" – czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze od 1950 roku. Soil Science Annual jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły oryginalne, artykuły przekrojowe i krótkie komunikaty poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień dotyczących środowiska glebowego. Czasopismo jest wydawane w systemie otwartego dostępu (open access).
Redaktor naczelny: Józef Chojnicki
1.5
70
MEiN 2021
122.16
ICV 2021
0.493
SJR 2022
0.710
SNIP 2022
0.36
JCI 2021
Najnowszy zeszyt
3/2023 vol. 74
 
 
This issue is in progress but contains articles that are final and fully citable
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967