PL EN
Soil Science Annual jest kontynuacją "Roczników Gleboznawczych" – czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze od 1950 roku. Soil Science Annual jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły oryginalne, artykuły przekrojowe i krótkie komunikaty poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień dotyczących środowiska glebowego. Czasopismo jest wydawane w systemie otwartego dostępu (open access).
Redaktor naczelny: Józef Chojnicki
1.4
70
MNiSW 2023
121.82
ICV 2022
0.370
0.595

Najnowszy zeszyt

2/2024 vol. 75
This issue is in progress but contains articles that are final and fully citable
 
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top