PL EN
Redakcja
 
REDAKTOR NACZELNY: Józef Chojnicki
SEKRETARZ REDAKCJI: Łukasz Uzarowicz

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Jacek Antonkiewicz (Polska) – chemia rolnicza, chemia środowiska
Zsófia Bakacsi (Węgry) – modelowanie przestrzenne, woda w glebie
Ewa Błońska (Polska) – gleboznawstwo leśne, ekologia gleb
Danuta Czępińska-Kamińska (Polska) – gleboznawstwo
Piotr Gajewski (Polska) – fizyka gleby
Anna Gałązka (Polska) – mikrobiologia gleb
Stephan Glatzel (Austria) – gleby organiczne, torfowiska
Bartłomiej Glina (Polska) – gleby organiczne, glebowa materia organiczna
Sławomir Gonet (Polska) – glebowa materia organiczna
Ágota Horel (Węgry) – woda w glebie, zanieczyszczenie gleb
Piotr Hulisz (Polska) – gleboznawstwo
Agnieszka Józefowska (Polska) – biologia gleb, ekologia gleb
Cezary Kabała (Polska) – geneza gleb, klasyfikacja gleb
Aldis Kārkliņš (Łotwa) – geneza gleb, chemia rolnicza
Jarosław Lasota (Polska) – gleboznawstwo leśne
Sofia N. Lessovaia (Rosja) – minerały ilaste w glebach, gleby stref polarnych
Andrzej Łachacz (Polska) – gleboznawstwo
Łukasz Mendyk (Polska) – geneza gleb, gleby organiczne
Diogo Noses Spinola (USA) – mikromorfologia gleb, gleby stref polarnych
Tibor Novák (Węgry) – geneza gleb, glebowa materia organiczna, klasyfikacja gleb
Vít Penížek (Czechy) – geneza gleb, erozja gleb, remediacja gleb
Jerzy Rejman (Polska) – fizyka gleby
Blaž Repe (Słowenia) – klasyfikacja WRB, modelowanie przestrzenne, edukacja gleboznawcza
Beata Rutkowska (Polska) – chemia rolnicza, chemia środowiska
Piotr Sewerniak (Polska) – gleboznawstwo leśne
Wojciech Szymański (Polska) – geneza gleb, mikromorfologia gleb
Vladimír Šimansky (Słowacja) – glebowa materia organiczna, struktura gleby, biowęgiel
Jarosław Waroszewski (Polska) – geneza gleb
Jadwiga Wyszkowska (Polska) – mikrobiologia gleb

KOMITET REDAKCYJNY:
Przewodniczący: Piotr Skłodowski (Polska)
Gabriela Barančiková (Słowacja)
Renata Bednarek (Polska)
Elżbieta Jolanta Bielińska (Polska)
Bolesław Bieniek (Polska)
Winfried E.H. Blum (Austria)
Hans-Peter Blume (Niemcy)
Stanisław Brożek (Polska)
Danuta Czępińska-Kamińska (Polska)
Monika Frielinghaus (Niemcy)
Donald Gabriels (Belgia)
Sergey Goryachkin (Rosja)
Keith Goulding (Wielka Brytania)
Abdel-Samad S.I. Hegazy (Egipt)
Stanisław Kalembasa (Polska)
Jan Kucharski (Polska)
Andrzej Mocek (Polska)
Algirdas Motuzas (Litwa)
Stephen Nortcliff (Wielka Brytania)
Wojciech Owczarzak (Polska)
Stefan Poznyak (Ukraina)
José Luis Rubio (Hiszpania)
Nicola Senesi (Włochy)
Stefan Skiba (Polska)
Victor Targulian (Rosja)
Zbigniew Zagórski (Polska)


REDAKTORZY JĘZYKOWI:
język angielski: Emil Tchorek, Anna Żylińska

REDAKTOR STATYSTYCZNY: Leszek Sieczko

REDAKTOR TECHNICZNY: Elżbieta Wojnarowska
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967