PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zmiany zapasu węgla organicznego w glebach porośniętych przez drzewostany sosnowe (Pinus sylvestris L.) w północnej Polsce w okresie 26 lat
 
Więcej
Ukryj
1
-, Institute of Environmental Protection – National Research Institute, Polska
 
2
Department of Biometry, Warsaw University of Life Science, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-12-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-04-2021
 
 
Data akceptacji: 30-07-2021
 
 
Data publikacji online: 11-11-2021
 
 
Data publikacji: 11-11-2021
 
 
Autor do korespondencji
Grażyna Porębska   

-, Institute of Environmental Protection – National Research Institute, Krucza 5/11D, 00-548, Warszawa, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2021, 72(2)140642
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany zawartości węgla organicznego w glebach (SOC) w długim czasie są istotne dla obiegu węgla, szczególnie w odniesieniu do ocieplenia prognozowanego w nadchodzących dekadach. Możliwość zwiększenia sekwestracji węgla w glebach leśnych jest dyskusyjna, ponieważ ocieplenie klimatu może przyspieszyć obieg węgla, co ma wpływ na jego akumulację i zapas. Celem badań była ocena zmian zapasu SOC i jego pionowej dystrybucji w leśnej glebie rdzawej z cechami bielicowania w okresie 26 lat. Próbki gleb pobrano w dojrzałym drzewostanie sosnowym w Borach Tucholskich w północnej Polsce i porównano wyniki badań uzyskanych w roku 1992, 2008 i 2018. Oznaczono węgiel organiczny, azot całkowity i gęstość objętościową w poszczególnych poziomach genetycznych. Zapasy SOC obliczono w warstwach gleby 0-40 cm i 0-100 cm. Stwierdzono, że w okresie 26 lat wzrostu drzewostanu, tj. od ok. 50-65 do ok. 75-90 lat, zapas SOC do głębokości 40 cm zmniejszył się o ok. 15%. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zapas SOC zmniejszył się o 5% w warstwie 0-40 cm i o 9% w warstwie 0-100 cm. Zmniejszenie zapasu SOC jest statystycznie nieistotne i może wskazywać na względną stabilizację zapasu SOC w dojrzałych drzewostanach sosnowych. Około 84-88% całkowitego zapasu SOC znajdowało się w warstwie 0-40 cm, z czego 40% w poziomie organicznym. Uzyskane wyniki wskazują, że w najbliższych latach prawdopodobnie nie należy spodziewać się wzrostu zapasu SOC w glebach leśnych wytworzonych z piasków, jakkolwiek lasy i gleby leśne stanowią duży rezerwuar węgla organicznego. Zaobserwowany malejący trend w zapasie SOC wymaga dalszych obserwacji.
 
REFERENCJE (54)
1.
Achat, D.L., Fortin, M., Landmann, G., Ringeval, B., Augusto, L., 2015. Forest soil carbon is threatened by intensive biomass harvesting. Scientific Reports 5, 15991. https://doi.org/10.1038/srep15....
 
2.
Allen, D.E., Singh, B.P., Dalal, R.C., 2011. Soil health indicators under climate change: A review of current knowledge. [In:] Soil Health and Climate Change. Eds. Singh, B., Cowie, A., Chan, K. Soil Biology, vol 29. Springer, Berlin, Heidelberg https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
3.
Barancikova, G., Makovnikova, J., 2015. Comparison of two methods of soil organic carbon determination. Polish Journal of Soil Science 48(1), 47-56. http://dx.doi.org/10.17951/pjs....
 
4.
Baritz, R., Seufert, G., Montanarella, L., Van Ranst, E., 2010. Carbon concentrations and stocks in forest soils of Europe. Forest Ecology and Management 260(3), 262-277. https://doi.org/10.1016/j.fore....
 
5.
Bečvářová, P., Horváth, M., Šarapatka, B., Zouhar, V., 2018. Dynamics of soil organic carbon (SOC) content in stands of Norway spruce (Picea abies) in central Europe. iForest 11, 734-742. https://doi.org/10.3832/ifor25....
 
6.
Błońska, E., Lasota, J., 2017. Soil organic matter accumulation and carbon fractions along a moisture gradient of forest soils. Forests 8, 448. https://doi.org/10.3390/f81104....
 
7.
Borzyszkowski, J., 1993a. General characteristics of the Bory Tucholskie Integrated Monitoring Station. [In:] Integrated Monitoring Station Bory Tucholskie. IOŚ Warszawa, Poland, 45-56 (in Polish).
 
8.
Borzyszkowski, J., 1993b. Soil morphology and soil texture in the Integrated Monitoring Station Bory Tucholskie. [In:] Integrated Monitoring Station Bory Tucholskie, IOŚ Warszawa, Poland, 65-73 (in Polish).
 
9.
Bouriaud, O., Don, A., Janssens, I.A., Marin, G., Schulze, E.D., 2019. Effects of forest management on biomass stocks in Romanian beech forests. Forest Ecosystems 6:19, https://doi.org/10.1186/s40663....
 
10.
Callesen, I., Stupak, I., Georgiadis, P., Johannsen, V.K., Østergaard, H.S., Vesterdal, L., 2015. Soil carbon stock change in the forests of Denmark between 1990 and 2008. Geoderma Regional 5, 169-180. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
11.
Chen, G.S., Yang, Z.J., Gao, R., Xie, J.S., Guo, J.F., Huang, Z.Q., Yang, Y.S., 2013. Carbon storage in a chronosequence of Chinese fir plantations in southern China. Forest Ecology and Management 300, 68–76. https://doi.org/10.1016/j.fore....
 
12.
Conant, R.T., Drijber, R.A., Haddix, M.L., Parton, W.J., Paul, E.A., Plante, A.F., Six, J., Steinweg, J.M., 2008. Sensitivity of organic matter decomposition to warming varies with its quality. Global Change Biology 14, 868–877. https://doi.org/10.1111/j.1365....
 
13.
De Vos, B., Cools, N., Ilvesniemi, H., Vesterdal, L., Vanguelova, E., Carnicelli, S., 2015. Benchmark values for forest soil carbon stocks in Europe: Results from a large-scale forest soil survey. Geoderma 251-252, 33-46. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
14.
Dovydenko, N., 2004. Contents of carbon in soil of selected pine and spruce stands occurring on post-agricultural lands. Leśne Prace Badawcze 2, 49-66 (in Polish).
 
15.
Gross, C.D., James, N.J., Harrison, R.B., 2018. Thinning treatments reduce deep soil carbon and nitrogen stocks in a coastal Pacific Northwest forest. Forests 9(5), 238. https://doi.org/10.3390/f90502....
 
16.
Gruba, P., Socha, J., 2016. Effect of parent material on soil acidity and carbon content in soils under silver fir (Abies alba Mill.) stands in Poland. Catena 140, 90-95. https://doi.org/10.1016/j.cate....
 
17.
Grüneberg, E., Ziche, D., Wellbrock, N., 2014. Organic carbon stocks and sequestration rates of forest soils in Germany. Global Change Biology 20, 2644-2662. https://doi.org/10.1111/gcb.12....
 
18.
Gundersen, P. (Ed.), Ginzburg Ozeri, S., Vesterdal, L., Bárcena, T.G., Sigurdsson, B.D., Stefansdottir, H.M., Lazdina, D., 2014. Forest soil carbon sink in the Nordic region. Frederiksberg: Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Denmark, IGN Report, 37 pp. www.ign.ku.dk.
 
19.
Hagedorn, F., Machwitz, M., 2007. Controls on dissolved organic matter leaching from forest litter grown under elevated atmospheric CO2. Soil Biology and Biochemistry 39(7), 1759-1769. https://doi.org/10.1016/j.soil....
 
20.
Hou, G., Delang, C.O., Lu, X., Gao, L., 2019. Soil organic carbon storage varies with stand ages and soil depths following afforestation. Annals of Forest Research 62(1), 3-20. https://doi.org/10.15287/afr.2....
 
21.
Integrated Monitoring Station Tucholskie Forest,1993. Ostrowska A. Ed. Environmental Protection Institute, Warsaw, Poland, p. 155 (Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Bory Tucholskie. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, in Polish).
 
22.
Jankauskas, B., Slepetiene, A., Jankauskiene, G., Fullen, M.A., Booth, C.A., 2006. A comparative study of analytical methodologies to determine the soil organic matter content of Lithuanian Eutric Albeluvisols. Geoderma 136, 763-773. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
23.
Jobbagy, E.G., Jackson, R.B., 2000. The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation. Ecological Applications 10(2), 423-436. https://doi.org/10.1890/1051-0....
 
24.
Józefowska, A., Miechówka, A., 2011. Comparison of the results of determining the organic carbon in soils of the Carpathian Foothills obtained by the Tiurin and dry combustion method (thermal method). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(1), 65-69 (in Polish).
 
25.
Liu, Y., Lei, P., Xiang, W., Yan, W., Chen, X., 2017. Accumulation of soil organic C and N in planted forests fostered by tree species mixture. Biogeosciences 14, 3937-3945. https://doi.org/10.5194/bg-14-....
 
26.
López-Marcos, D., Martinez-Riuz, C., Turrión, M-B., Jonard, M., Titeux, H., Ponette, Q., Bravo, F., 2018. Soil carbon stocks and exchangeable cations in monospecific and mixed pine forests. European Journal of Forest Research 137(6), 831-847. https://doi.org/10.1007/s10342....
 
27.
Łabętowicz, J., Stępień, G., Ożarowski, G., 1997. Factors determining differences in organic C content determined by the Tiurin method and the direct method of dry combustion. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 48(3/4), 74-81 (in Polish).
 
28.
Martin, M.P., Wattenbach, M., Smith, P., Meersmans, J., Jolivet, C., Boulonne, L., Arrouays, D., 2011. Spatial distribution of soil organic carbon stock in France. Biogeosciences 8(5), 1053-1065. https://doi.org/10.5194/bg-8-1....
 
29.
Martinik, A., Knott, R., Krejza, J., Černý, J., 2018. Biomass production of Betula pendula stands regenerated in the region of allochthonous Picea abies dieback. Silva Fennica 52(5), article id 9985. https://doi.org/10.14214/sf.99....
 
30.
Matos, E.S., Freese, D., Ślązak, A., Bachmann, U., Veste, M., Hüttl, R.F., 2010. Organic‐carbon and nitrogen stocks and organic‐carbon fractions in soil under mixed pine and oak forest stands of different ages in NE Germany. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 173(5), 654-661. https://doi.org/10.1002/jpln.2....
 
31.
Melillo, J.M., Butler, S., Johnson, J., Mohan, J., Steudler, P., Lux, H., Burrows, E., Bowles, F., Smith, R., Scott, L., Vario, Ch., Hill, T., Burton, A., Zhou, Y-M., Tang, J., 2011. Soil warming, carbon–nitrogen interactions, and forest carbon budgets. PNAS 108(23), 9508-9512. https://doi.org/10.1073/pnas.1....
 
32.
Moffat, A.J, 2003. Indicators of soil quality for UK forestry. Forestry 76(5), 547-568. https://doi.org/10.1093/forest....
 
33.
Ostrowska, A., Gawliński S., Szczubiałka, Z., 1991. Methods of analysis and assessment of soil and plant properties. Catalog. Warszawa, IOŚ (in Polish).
 
34.
Ostrowska, A., Porębska, G., 2015. Assessment of the C/N ratio as an indicator of the decomposability of organic matter in forest soils. Ecological Indicators 49, 104-109. https://doi.org/10.1016/j.ecol....
 
35.
Ostrowska, A., Porębska, G., Kanafa, M., 2010. Carbon accumulation and distribution in profiles of forest soils. Polish Journal of Environmental Studies 19(6), 1307-1315.
 
36.
Porębska, G., Ostrowska, A., 2013. Assessment of C stock in forest soils in Poland over the last 30 years. Polish Journal of Environmental Studies 22(2), 503 510.
 
37.
Prietzel, J., Christophel, D., 2014. Organic carbon stocks in forest soils of the German Alps. Geoderma 221-222, 28-39. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
38.
Rumpel, C., Kögel-Knabner, I., 2011. Deep soil organic matter – A key but poorly understood component of terrestrial C cycle. Plant and Soil 338(1-2), 143-158. https://doi.org/10.1007/s11104....
 
39.
Schindlbacher, A., de Gonzalo, C., Díaz‐Pinés, E., Gorría, P., Matthews, B., Inclán, R., Zechmeister‐Boltenstern, S., Rubio, A., Jandl, R., 2010. Temperature sensitivity of forest soil organic matter decomposition along two elevation gradients. Journal of Geophysical Research 115, G03018, https://doi.org/10.1029/2009JG....
 
40.
Schoenholtz, S.H., Van Miegroet, H., Burger, J.A., 2000. A review of chemical and physical properties as indicators of forest soil quality: challenges and opportunities. Forest Ecology and Management 138(1-3), 335-356. https://doi.org/10.1016/S0378-....
 
41.
Seely, B., Welham, C., Blanco, J.A., 2010. Towards the application of soil organic matter as indicator of forest ecosystem productivity; Deriving thresholds, developing monitoring systems and evaluating practices. Ecological Indicators 10(5), 999-1008. https://doi.org/10.1016/j.ecol....
 
42.
Shukla, M.K., Lal, R., Ebinger, M., 2006. Determining soil quality indicators by factor analysis. Soil and Tillage Research 87(2), 194-204. https://doi.org/10.1016/j.stil....
 
43.
Sienkiewicz, J., 1993. Forest plant communities in the area of the Integrated Monitoring Station Bory Tucholskie. [In:] Integrated Monitoring Station Bory Tucholskie, IOŚ Warszawa, Poland, 111-124 (in Polish).
 
44.
Smith, P., Chapman, S., Scott, W., Black, H., Wattenbach, M., Milne, R., Campbell, C., Lilly, A., Ostle, N., Levy, P.E., Lumsdon, D.G., Millard, P., Towers, W., Zaehle, S., Smith, J.U., 2007. Climate change cannot be entirely responsible for soil carbon loss observed in England and Wales 1978-2003, Global Change Biology 13(12), 2605-2609. https://doi.org/10.1111/j.1365....
 
45.
Stergiadi, M., van der Perk, M., de Nijs, T.C.M., Marc, F.P., Bierkens, M.F.P., 2016. Effects of climate change and land management on soil organic carbon dynamics and carbon leaching in northwestern Europe. Biogeosciences 13, 1519–1536. https://doi.org/10.5194/bg-13-....
 
46.
Stevens, A., van Wesemael, B., 2008. Soil organic carbon stock in the Belgian Ardennes as affected by afforestation and deforestation from 1868 to 2005. Forest Ecology and Management 256(8), 1527-1539. https://doi.org/10.1016/j.fore....
 
47.
von Lützow, M., Kögel-Knaber, I., 2009. Temperature sensitivity of soil organic matter decomposition – what do we know? Biology and Fertility of Soils 46, 1-15. https://doi.org/10.1007/s00374....
 
48.
Wickland, K.P., Neff, J.C., 2008. Decomposition of soil organic matter from boreal black spruce forest: environmental and chemical controls. Biogeochemistry 87(1), 29-47. https://doi.org/10.1007/s10533....
 
49.
Wiesmeier, M., Prietzel, J., Barthold, F., Spörlein, P., Geuß, U., Hangen, E., Reischl, A., Schilling, B., von Lützow, M., Kögel-Knaber, I., 2013. Storage and drivers of organic carbon in forest soils of southeast Germany (Bavaria) – Implications for carbon sequestration. Forest Ecology and Management 295, 162-172. https://doi.org/10.1016/j.fore....
 
50.
WRB 2014. World Reference Base for Soil Resources. FAO, Rome.
 
51.
Yigini, Y., Panagos, P., 2016. Assessment of soil organic carbon stocks under future climate and land cover changes in Europe. Science of the Total Environment 557-558, 838-850. https://dx.doi.org/10.1016/j.s....
 
52.
Zhang, X., Zhang, X., Han, H., Shi, Z., Yang, X., 2019. Biomass accumulation and carbon sequestration in an age-sequence of Mongolian pine plantations in Horqin sandy land, China. Forests 10, 197. https://doi.org/10.3390/f10020....
 
53.
Ziegler, S.E., Benner, R., Billings, S.A., Edwards, K.A., Philben, M., Zhu, X., Laganiere, J., 2017. Climate warming can accelerate carbon fluxes without changing soil carbon stocks. Frontiers in Earth Science 5:2. https://doi.org/10.3389/feart.....
 
54.
Zornoza, R., Acosta, J.A., Bastida, F., Dominguez, S.G., Toledo, D.M., Faz, A., 2015. Identification of sensitive indicators to assess the interrelationship between soil quality, management practices and human health. Soil 1, 173-185. https://doi.org/10.51.94/soil-....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967