PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ nawożenia dolomitem na stan odżywienia sadzonek oraz właściwości gleb w szkółce leśnej
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Forestry, Department of Ecology and Silviculture, University of Agriculture in Krakow, Polska
 
2
Greenspace Authority, Kraków Municipal, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-10-2020
 
 
Data akceptacji: 07-01-2021
 
 
Data publikacji online: 18-02-2021
 
 
Data publikacji: 18-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marta Kempf   

Faculty of Forestry, Department of Ecology and Silviculture, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425, Krakow, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2021, 72(1)132236
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia dolomitem na właściwości gleb na szkółce leśnej oraz określenie stanu odżywienia sadzonek dwóch gatunków: buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.). Badania zostały przeprowadzone na terenie szkółki leśnej w Nadleśnictwie Polanów, położonej w północnej części Polski. W celu przeprowadzenia badań założono poletka doświadczalne, na których zastosowano mineralne nawożenie dolomitem w ilości 2200 kg/ha. Rok i dwa lata po wykonaniu nawożenia została przeprowadzona ocena właściwości gleb oraz określenie zawartość składników odżywczych w liściach sadzonek badanych gatunków. W próbkach gleb zostało oznaczone pH, zawartość węgla (C) i azotu (N), zawartość kationów zasadowych, formy azotu mineralnego oraz aktywność enzymatyczna. W liściach badanych gatunków określono również zawartość makro i mikroskładników. Przeprowadzone badania potwierdziły korzystny wpływ zastosowanego nawożenia dolomitem. Wykonany zabieg nawożenia doprowadził do zmniejszenia zakwaszenia, wzrostu zawartości magnezu (Mg) oraz poprawy aktywności enzymatycznej. W przypadku obu gatunków zanotowano poprawę stanu odżywienia zarówno w rok i dwa lata od wykonania zabiegu nawożenia. Pozytywnym efektem przeprowadzonego nawożenia dolomitem było obniżenie zawartości manganu w aparacie asymilacyjnym buka i dębu. Zanotowano istotną korelację pomiędzy zawartością manganu w liściach badanych gatunków, a zawartością magnezu w glebach. Aktywność enzymatyczna gleb reaguje na zmiany właściwości gleb powodowane nawożeniem dolomitem.
 
REFERENCJE (39)
1.
Adamczyk, B., Kilpeläinen, P., Kitunen, V., Smolander, A., 2014. Potential activities of enzymes involved in N, C, P and S cycling in boreal forest soil under different tree species. Pedobiologia (Jena) 57, 97–102. https://doi.org/10.1016/j.pedo....
 
2.
Aleksandrowicz-Trzcińska M., 2004: Kolonizacja mikoryzowa i wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w uprawie założonej z sadzonek w różnym stopniu zmikoryzowanych. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. 3, 5–15.
 
3.
Bååth, E., Frostegård, Å., Fritze, H., 1992. Soil Bacterial Biomass, Activity, Phospholipid Fatty Acid Pattern, and pH Tolerance in an Area Polluted with Alkaline Dust Deposition. Applied and Environmental Microbiology 58, 4026–4031.
 
4.
Badalucco, L., Grego, S., Dell’Orco, S., Nannipieri, P., 1992. Effect of liming on some chemical, biochemical, and microbiological properties of acid soils under spruce (Picea abies L.). Biology and Fertility of Soils 14, 76–83. https://doi.org/10.1007/BF0033....
 
5.
Błońska, E., Januszek, K., Małek, S., Wanic, T., 2016a. Effects of serpentinite fertilizer on the chemical properties and enzyme activity of young spruce soils. International Agrophysics 30(4), 401–414. https://doi.org/10.1515/intag-....
 
6.
Błońska, E., Lasota, J., Gruba, P., 2016b. Effect of temperate forest tree species on soil dehydrogenase and urease activities in relation to other properties of soil derived from loess and glaciofluvial sand. Ecological Research 31(5), 655–664. https://doi.org/10.1007/s11284....
 
7.
Błońska, E., Małek, S., Januszek, K., Barszcz, J., Wanic, T., 2015. Changes in forest soil properties and spruce stands characteristics after dolomite, magnesite and serpentinite fertilization. European Journal of Forest Research 134, 981–990. https://doi.org/10.1007/s10342....
 
8.
Błońska, E., Pająk, M., Małek, S., Januszek, K., 2017. Effects of Serpentinite Fertilization with N, P, and K Fertilizers on Soil Properties and Needle Chemistry. Communications in Soil Science and Plant Analysis 48:6, 692–704. https://doi.org/10.1080/001036....
 
9.
Bolan, N.S., Adriano, D.C., Kunhikrishnan, A., James, T., McDowell, R., Senesi, N., 2011. Dissolved Organic Matter. Biogeochemistry, Dynamics, and Environmental Significance in Soils. Advances in Agronomy 110, 1–75. https://doi.org/10.1016/B978-0....
 
10.
Chroma, L., Mackova, M., Kucerova, P., in der Wiesche, C., Burkhard, J., Macek, T., 2002. Enzymes in plant metabolism of PCBs and PAHs. Acta Biotechnologica 22, 35–41. https://doi.org/10.1002/1521-3...<35::AID-ABIO35>3.0.CO;2-U.
 
11.
Ekenler, M., Tabatabai, M.A., 2004. β-glucosaminidase activity as an index of nitrogen mineralization in soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis 35(7-8), 1081–1094. https://doi.org/10.1081/CSS-12....
 
12.
Flückiger, W., Braun, S., 1995. Revitalization of an alpine protective forest by fertilization. Plant Soil 168–169, 481–488. https://doi.org/10.1007/BF0002....
 
13.
Gianfreda, L., 2015. Enzymes of importance to rhizosphere processes. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 15(2): 283–306, https://doi.org/10.4067/s0718-....
 
14.
Hu, W., Jiao, Z., Wu, F., Liu, Y., Dong, M., Ma, X., Fan, T., An, L., Feng, H., 2014. Long-term effects of fertilizer on soil enzymatic activity of wheat field soil in Loess Plateau, China. Ecotoxicology 23(10), 2069–2080. https://doi.org/10.1007/s10646....
 
15.
IUSS Working Group WRB, 2015. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps, World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106, Rome. https://doi.org/10.1017/S00144....
 
16.
Januszek, K., Wanic, T., Małek, S., Błońska, E., Jach, P., Kubala, D., 2020. Effects of magnesite fertilization on soil properties and nutrition state of weakened Norway Spruce stands in the Śnieżnik Massif of Polish Eastern Sudety Mountains. Baltic Forestry 26(1): 358. https://doi.org/10.46490/BF358.
 
17.
Loeppmann, S., Semenov, M., Blagodatskaya, E., Kuzyakov, Y., 2016. Substrate quality affects microbial- and enzyme activities in rooted soil. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 179, 39–47. https://doi.org/10.1002/jpln.2....
 
18.
Luo, P., Han, X., Wang, Y., Han, M., Shi, H., Liu, N., Bai, H., 2015. Influence of long-term fertilization on soil microbial biomass, dehydrogenase activity, and bacterial and fungal community structure in a brown soil of northeast China. Annals of Microbiology 65, 533–542. https://doi.org/10.1007/s13213....
 
19.
Marschner, H., 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press, San Diego, 889.
 
20.
Millaleo, R., Reyes-Díaz, M., Ivanov, A.G., Mora, M.L., Alberdi, M., 2010. Manganese as essential and toxic element for plants: Transport, accumulation and resistance mechanisms. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 10(4), 476–494. https://doi.org/10.4067/S0718-....
 
21.
Nannipieri, P., Trasar-Cepeda, C., Dick, R.P., 2018. Soil enzyme activity: a brief history and biochemistry as a basis for appropriate interpretations and meta-analysis. Biology and Fertility of Soils 54, 11–19. https://doi.org/10.1007/s00374....
 
22.
Parvin, S., Blagodatskaya, E., Becker, J.N., Kuzyakov, Y., Uddin, S., Dorodnikov, M., 2018. Depth rather than microrelief controls microbial biomass and kinetics of C-, N-, P- and S-cycle enzymes in peatland. Geoderma 324, 67–76. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
23.
Piaszczyk, W., Błońska, E., Lasota, J., 2017. Study on the effect of organic fertilizers on soil organic matter and enzyme activities of soil in forest nursery. Soil Science Annual 68(3), 125–131. https://doi.org/10.1515/ssa-20....
 
24.
Porter, G.S., Bajita-Locke, J.B., Hue, N. V., Strand, D., 2004. Manganese Solubility and Phytotoxicity Affected by Soil Moisture, Oxygen Levels, and Green Manure Additions. Communications in Soil Science and Plant Analysis 35, 99–116. https://doi.org/10.1081/CSS-12....
 
25.
Pritsch, K., Raidl, S., Marksteiner, E., Blaschke, H., Agerer, R., Schloter, M., Hartmann, A., 2004. A rapid and highly sensitive method for measuring enzyme activities in single mycorrhizal tips using 4-methylumbelliferone-labelled fluorogenic substrates in a microplate system. Journal of Microbiological Methods 58, 233–241. https://doi.org/10.1016/j.mime....
 
26.
Rousk, J., Bååth, E., Brookes, P.C., Lauber, C.L., Lozupone, C., Caporaso, J.G., Knight, R., Fierer, N., 2010. Soil bacterial and fungal communities across a pH gradient in an arable soil. ISME Journal 4, 1340-1351.
 
27.
Saarsalmi, A., Tamminen, P., Kukkola, M., 2014. Effects of long-term fertilisation on soil properties in scots pine and Norway spruce stands. Silva Fennica 48(1), 1–19. https://doi.org/10.14214/sf.98....
 
28.
Saarsalmi, A., Tamminen, P., Kukkola, M., Levula, T., 2011. Effects of liming on chemical properties of soil, needle nutrients and growth of Scots pine transplants. Forest Ecology and Management 262(2), 278–285. https://doi.org/10.1016/j.fore....
 
29.
Sanaullah, M., Razavi, B.S., Blagodatskaya, E., Kuzyakov, Y., 2016. Spatial distribution and catalytic mechanisms of β-glucosidase activity at the root-soil interface. Biology and Fertility of Soils 52, 505–514. https://doi.org/10.1007/s00374....
 
30.
Schaaf, W., Hüttl, R.F., 2006. Experiences with liming in European countries – results of long-term experiments. Journal of Forest Science 52, 35–44. https://doi.org/10.17221/10158....
 
31.
Shaaban, M., Peng, Q., Hu, R., Wu, Y., Lin, S., Zhao, J., 2015. Dolomite application to acidic soils: a promising option for mitigating N2O emissions. Environmental Science and Pollution Research 22, 19961–19970. https://doi.org/10.1007/s11356....
 
32.
Sienkiewicz A., 2009: Zakwaszenie gleb leśnych w szkółkach. Wapnowanie gleb w szkółkach leśnych (Acidification of forest soil in nurseries. Liming of soil in forest nurseries). [In:]: Wesoły W., Hauke M., (Eds.) Szkółkarstwo leśne od A do Z (Forest nursery from A to Z). Centrum Informacyjne Lasów PaństwowychWarszawa 2009, 94-100.
 
33.
Szołtyk G., 2006. Rola wapnowania w gospodarce leśnej. Nawozy i nawożenie (The role of liming in forest management. Fertilizers and fertilization). 2(27), 104–114.
 
34.
Szołtyk G., Hilszczańska D., 2003: Rewitalizacja gleb w szkółkach leśnych (Soil revitalization in forest nurseries). Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 1–44.
 
35.
Tabatabai, M.A., 1994. Soil Enzymes, [In:] Weaver, R.W., Angle, S., Bottomley, P. (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2: Microbiological and Biochemical Properties. Soil Science Society of America, Madison, pp. 775–833. https://doi.org/10.2136/sssabo....
 
36.
Turner, B.L., 2010. Variation in pH Optima of Hydrolytic Enzyme Activities in Tropical Rain Forest Soils. Applied and Environmental Microbiology 76, 6485–6493. https://doi.org/10.1128/AEM.00....
 
37.
Walendziak R. J., Szołtyk G. 1992. Nawożenie mineralne i wapnowanie (The mineral fertilization and liming). [In:] Sobczak R. (Ed.) Szkółkarstwo leśne (Forest nursery). Wydawnictwo Świat. Warszawa 1992, s.44–51.
 
38.
van den Driessche, R., 1984. Soil Fertility in Forest Nurseries, [In:] Duryea, M.L., Landis, T.D., Perry, C.R. (Eds.), Forestry Nursery Manual: Production of Bareroot Seedlings. Forestry Sciences, Springer, Dordrecht, pp. 63–74. https://doi.org/10.1007/978-94....
 
39.
Yang, Y., He, Z., Yang, X., Fan, J., Stoffella, P., Brittain, C., 2012. Dolomite Phosphate Rock-Based Slow-Release Fertilizer for Agriculture and Landscapes. Communications in Soil Science and Plant Analysis 43:9, 1344–1362. https://doi.org/10.1080/001036....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top