PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ nawożenia NPK w rekultywacji rolnej na przekształcenia Technosoli na obszarze pogórniczym w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego Konin
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Soil Science and Microbiology, Poznań University of Life Sciences, Polska
 
2
Department of Mathematical and Statistical Methods, Poznań University of Life Sciences, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 04-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-11-2023
 
 
Data akceptacji: 09-12-2023
 
 
Data publikacji online: 09-12-2023
 
 
Data publikacji: 09-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Kaczmarek   

Department of Soil Science and Microbiology, Poznań University of Life Sciences, Szydłowska 50, 60-656, Poznań, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2023, 74(3)176683
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy oceniono wpływ wieloletniego, zróżnicowanego nawożenia NPK i monokultury zbożowej na właściwości fizyczne i wodne pogórniczych Technosoli. Badania przeprowadzono w 2022r. na założonym w 1978r. poletku doświadczalnym. Analizowane doświadczenie polowe założono na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Pątnów Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Na terenie badań od początku założenia doświadczenia do chwili obecnej uprawia się coroczny płodozmian zbożowy (żyto ozime naprzemiennie z pszenicą ozimą). Od 1988 r poletko doświadczalne podzielone jest na trzy warianty doświadczalne, na których zastosowano zróżnicowane nawożenie NPK. Teren badań stanowiły trzy poletka – w pracy oznaczone jako: 0 NPK, 1 NPK, 2 NPK. Na każdym z nich wykonano po trzy profile glebowe.. Opisano ich budowę morfologiczną, a z poszczególnych poziomów genetycznych pobrano próbki o strukturze naruszonej i nienaruszonej (do cylindrów o objętości 100 cm3). Wynik analiz zostały potraktowane jako powtórzenia i opracowane statystycznie. Pobrany materiał glebowy użyty został do wykonania analiz podstawowych właściwości fizycznych, wodnych i chemicznych gleb. Badane gleby zaliczono wg klasyfikacji WRB do grup gleb Spolic Technosols (Pantocalcaric, Katodensic, Pantoloamic, Ochric) . Nawożenie mineralne powodowało poprawę właściwości fizycznych i wodnych w poziomach powierzchniowych. Zmian takich nie zaobserwowano w podpoziomach. Zastosowane nawożenie było skuteczne już dla dawki 1 NPK. Podwajanie jej wydaje się być nieuzasadnionym. Realizowany od ponad 45. lat model rekultywacji przyczynił się do poprawy warunków wzrostu roślin.
 
REFERENCJE (49)
1.
Abrar, M.M., Xu, M., Shah, S.A.A., Aslam, M.W., Aziz, T., Mustafa, A., Ashraf, M.N., Zhou, B., Ma, X., 2020. Variations in the profile distribution and protection mechanisms of organic carbon under long-term fertilization in a Chinese Mollisol. Science of the Total Environment Protection 723, 95–102. https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
2.
Adekiya, A.O., Agbede, T.M., Aboyeji, C.M., Dunsin, O., Simeon, V.T., 2019. Effects of biochar and poultry manure on soil characteristics and the yield of radish. Scientia Horticulturae 243, 457–463. https://doi.org/10.1016/j.scie....
 
3.
Ahirwal, J., Maiti, S.K., 2016. Assessment of soil properties of different land uses generated due to surface coal mining activities in tropical Sal (Shorea robusta) forest, India. Catena 140, 155–163. https://doi.org/10.1016/j.cate....
 
4.
Banfield, C.C., Pausch, J., Kuzyakov, Y., Dippold, M.A., 2018. Microbial processing of plant residues in the subsoil – The role of biopores. Soil Biology and Biochemistry 125, 309–318. https://doi.org/10.1016/j.soil....
 
5.
Bednik, M., Medyńska-Juraszek, A., Dudek, M., Kloc, S., Kręt, A., Łabaz, B., Waroszewski, J., 2020. Wheat Straw Biochar and NPK Fertilization Efficiency in Sandy Soil Reclamation. Agronomy 10, 496. https://doi.org/10.3390/agrono....
 
6.
Bender, J., 1995. Rekultywacja terenów pogórniczych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 418, 75–86. (in Polish with English abstract).
 
7.
Bender J., Gilewska M., 2004. Rekultywacja w świetle badań i wdrożeń. Roczniki Gleboznawcze 55, 2, 29-46. (in Polish with English abstract).
 
8.
Blake, G.R., Hartge, K.H., 1986. Bulk density, clod method. In A. Klute (Ed.), Methods of soil analysis: Part 1. Physical and mineralogical methods. Second ed. Madison WI: American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
 
9.
Box, G.E.P., Cox, D.R., 1964. An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society Series. B 26, 731, 211–252.
 
10.
Chaudhary, S, Dheri, G.S, Brar, B.S., 2017. Long-term effects of NPK fertilizers and organic manures on carbon stabilization and management index under rice–wheat cropping system. Soil and Tillage Research 166, 59–66. https://doi.org/10.1016/j.stil....
 
11.
Czubla, P., Forysiak, J., Petera-Zganiacz, J., Grajoszek, M., Wiśniewska, M., 2013. The lithological and petrographic features of the Quaternary deposits in the Warta River valley (Kozmin-North site). Przegląd Geologiczny 61(2), 120–126. (in Polish with English abstract).
 
12.
Eynard, A., 2001. Structural stability in agricultural soils in the Upper Missouri River Basin. Ph.D. diss. South Dakota University, Brookings.
 
13.
Feng, Y., Wang, J., Bai, Z., Reading, L., 2019. Effects of surface coal mining and land reclamation on soil properties: a review. Earth-Science Reviews 191, 12–25. https://doi.org/10.1016/j.ears....
 
14.
Fox, J., Weisberg, S., 2019. An R companion to applied regression (Third).
 
15.
Gilewska, M., Otremba, K., 2001. The influence of twenty years’ recultivation measures on post-mining soil properties. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 477, 209–215. (in Polish with English abstract).
 
16.
Gilewska, M., Otremba, K., 2005. Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na tempo procesów glebotwórczych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 506, 157–164. (in Polish with English abstract).
 
17.
Gilewska, M., Otremba, K., 2018. Wybrane aspekty rekultywacji rolniczej gruntów pogórniczych Kopalń Węgla Brunatnego Konin i Adamów. Ecological Engineering, 19(4), 22–29. (in Polish with English abstract) https://doi.org/10.12912/23920....
 
18.
Gregorich, E.G., Ellert, B.H., Drury, C.F., Liang, B.C., 1996. Fertilization effects on soil organic matter turnover and corn residue C storage. Soil Science Society of American Journal 60, 472–476. https://doi.org/10.2136/sssaj1....
 
19.
Greinert, A., Drab, M., Śliwińska, A., 2018. Storage capacity of organic carbon in the reclaimed post-mining Technosols. Environment Protection Engineering 44(1), 117–127. https://doi.org/10.5277/epe180....
 
20.
Grimshaw, H.M, Allen S.E, Parkinson J.A., 1989. Chemical Analysis of Ecological Materials‖, 2nd Edition, Blackwell Scientific Publications, London, pp. 81.
 
21.
Hothorn, T., Bretz, F., Westfall, P., 2008. Simultaneous inference in general parametric models. Biometrical Journal 50, 346–363.
 
22.
IUSS Working Group WRB, 2022. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria.
 
23.
Jassogne, L., 2008. Characterization of porosity and root growth in a sodic texture-contrast soil. PhD Thesis, The University of Western Australia.
 
24.
Kaczmarek, Z., Mocek-Płóciniak, A., Gajewski, P., Mendyk, Ł., Bocianowski, J., 2021. Physical and soil water properties of Technosols developed from lignite fly ash. Archives of Environmental Protection 47(2), 95–102. https://doi.org/10.24425/aep.2....
 
25.
Klute, A., 1986. Water Retention: Laboratory Methods. In Methods of Soil Analysis: Part 1—Physical and Mineralogical Methods, 2nd ed.; Klute, A., Ed.; American Society of Agronomy: Madison, WI, USA, 635–662.
 
26.
Kołodziej, B., Bryk, M., Słowinska-Jurkiewicz, A., Otremba, K., Gilewska, M., 2017. Effect of spontaneous succession on physical state of post-mine technosol. Acta Agrophysica 24(1), 51–62.
 
27.
Kozłowski, M., Otremba, K., Pająk, M., Pietrzykowski, M., 2023. Changes in Physical and Water Retention Properties of Technosols by Agricultural Reclamation with Wheat–Rapeseed Rotation in a Post-Mining Area of Central Poland. Sustainability, 15, 7131. https://doi.org/10.3390/su1509....
 
28.
Kozłowski, M., Otremba, K., Tatuśko-Krygier, N., Komisarek, J., Wiatrowska, K., 2022. The effect of an extended agricultural reclamation on changes in physical properties of Technosols in post-lignite-mining areas: A case study from central Europe. Geoderma 410, 115664. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
29.
Leguédois, S., Sere, G., Auclerc, A., Cortet, J., Huot, H., Ouvrard, S., Watteau, F., Schwartz, C., Morel, J.L., 2016. Modelling pedogenesis of Technosols. Geoderma, 262, 199–212. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
30.
Levene, H., 1960. Robust tests for equality of variances. In I. Olkin (Eds.), Contributions to probability and statistics: Essays in honor of Harold Hotelling .Stanford University Press, pp. 278–292.
 
31.
Mocek, A., Drzymała, S., Owczarzak, W., 2022. Podstawy analizy i klasyfikacji gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pp. 484.
 
32.
Naveed, M., Moldrup, P., Vogel, H. Jö., Lamandé, M., Wildenschild, D., Tuller, M., de Jonge, L.W., 2014. Impact of long-term fertilization practice on soil structure evolution. Geoderma 217-218, 181-189. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
33.
Otremba, K., Gilewska, M., Owczarzak, W., 2013. Influence of agricultural use on selected properties of soil developing from post-mining sites of the Konin Brown coal mine. Rocznik Ochrony Środowiska – Annual Set the Environment Protection 15, 1738–1758. (in Polish with English abstract).
 
34.
Otremba, K, Kozłowski, M, Tatuśko-Krygier, N, Pająk, M, Kołodziej, B, Bryk, M., 2020. Impact of alfalfa and NPK fertilization in agricultural reclamation on the transformation of Technosols in an area following lignite mining. Land Degradation and Development, 1–13. https://doi.org/10.1002/ldr.37....
 
35.
Peco, J.D., Higueras, P., Campos, J.A., Esbrí, J.M., Moreno, M.M., Battaglia-Brunet, F., Sandalio, L.M., 2021. Abandoned Mine Lands Reclamation by Plant Remediation Technologies. Sustainability 13, 6555. https://doi.org/10.3390/su1312....
 
36.
Phares, C.A., Akaba, S., 2022. Co-application of compost or inorganic NPK fertilizer with biochar influenced soil quality, grain yield and net income of rice. Journal of Integrative Agriculture 21,12, 3600-3610 https://doi.org/10.1016/j.jia.....
 
37.
R Core Team, 2021. R: A language and environment for statistical computing. Published online 2020.
 
38.
Rząsa, S., Owczarzak, W., Mocek, A., 1999. Problemy odwodnieniowej degradacji gleb uprawnych w rejonach kopalnictwa odkrywkowego na Niżu Środkowopolskim. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 394 pp. (in Polish).
 
39.
Shahbaz, M., Kuzyakov, Y., Maqsood, S., Wendland, M., Heitkamp, F., 2017. Decadal nitrogen fertilization decreases mineral-associated and subsoil carbon: a 32-year study. Land Degradation and Development 28, 1463–1472. https://doi.org/10.1002/ldr.26....
 
40.
Shapiro, S.S, Wilk, M.B., 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52, 3-4., 591–611 http://dx.doi.org/10.1093/biom....
 
41.
Shrestha, R.K., Lal, R., Jacinthe, P.A., 2009. Enhancing carbon and nitrogen sequestration in reclaimed soils through organic amendments and chiseling. Soil Science Society of America Journal 73(3), 1004-1011.
 
42.
Soil Survey Division Staff, 1993. Soil Survey Manual. Soil Conservation Service. U.S. Department of Agriculture Handbook, 18.
 
43.
Spychalski, W., Gilewska, M., Otremba, K., 2008. Texture and elemental composition of soil formed from postmining grounds. Roczniki Gleboznawcze — Soil Science Annual 59(2), 201–206. (in Polish with English abstract).
 
44.
Tian, J., Lou, Y., Gao, Y., Fang, H., Liu, S., Xu, M., Blagodatskaya, E., Kuzyakov, Y., 2017. Response of soil organic matter fractions and composition of microbial community to long–term organic and mineral fertilization. Biology and Fertility of Soils 53, 523–532. https://10.1007/s00374-017-118....
 
45.
Venables, W.N, Ripley, B.D., 2002. Modern Applied Statistics with S. 4th edition. Springer-Verlag, New York.
 
46.
Ward, J.H., Jr., 1963. Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal of the American Statistical Association 58, 236–244.
 
47.
Wojtasik, M., 1989. Estimation of density of soils developed from boulder loam. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(2), 29–42. (in Polish with English abstract).
 
48.
Zhao, Z., Shahrour, I., Bai, Z., Fan, W., Feng, L., Li, H., 2013. Soils development in opencast coal mine spoils reclaimed for 1–13 years in the West-Northern Loess Plateau of China. European Journal of Soil Biology 55, 40–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.ej....
 
49.
Zimmerman, D. W., 2004. A note on preliminary tests of equality of variances. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology 57, 173–181. https://doi10.1348/00071100484....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top