PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena możliwości rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Rolnictwa i Ekologii/ Instytut Rolnictwa/Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-06-2023
 
 
Data akceptacji: 24-07-2023
 
 
Data publikacji online: 24-07-2023
 
 
Data publikacji: 08-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Sebastian Golbiak   

Wydział Rolnictwa i Ekologii/ Instytut Rolnictwa/Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2023, 74(2)169923
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W doświadczeniu wegetacyjnym badano wpływ komunalnych osadów ściekowych i obornika na plonowanie i skład chemiczny ziemniaków odmiany Irga oraz wybrane właściwości fizykochemiczne gleby. W glebie oznaczono odczyn, zawartość węgla organicznego, azot ogólny, przyswajalny P i K oraz kationy wymienne. Określono również plon świeżej i suchej masy ziemniaków oraz zawartość N, P i K w bulwach. Ponadto w glebie i bulwach ziemniaka oznaczono metale ciężkie (Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn). Przeprowadzone analizy wykazały wysoką wartość nawozową komunalnych osadów ściekowych, zbliżoną do obornika. Jego zastosowanie pozytywnie wpłynęło na wszystkie analizowane właściwości gleby i spowodowało dwukrotny wzrost plonu bulw ziemniaka w porównaniu z obiektem kontrolnym. W wyniku zastosowanego nawożenia osadami ściekowymi i obornikiem zawartość metali ciężkich w bulwach ziemniaka istotnie wzrosła w porównaniu z kontrolą. Zawartość Cd i Pb w bulwach ziemniaka dla Cd wahała się od 0,11 do 0,14 µg kg-1 ŚM, a dla Pb od 0,03 do 0,15 µg kg-1 ŚM i była znacznie niższa od wartości dopuszczalnej (0,1 mg kg-1 ŚM) zgodnie z Rozporządzeniem UE, a więc nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W odniesieniu do możliwości akumulacji metali ciężkich w glebie wykazano, że analizowany osad ściekowy może być bezpiecznie użytkowany przez okres 27 lat, zanim zawartość Pb przekroczy normę dla gleb użytkowanych rolniczo. W przypadku innych metali okres ten jest znacznie dłuższy, a dla Cu sięga 2340 lat. W warunkach stosowania obornika zawartość Pb przekroczy normę po 87 latach, a Zn po 4699 latach.
 
REFERENCJE (47)
1.
Achkir, A., Aouragh, A., El Mahi, M., Lotfi, E.M., Labjar, N., EL Bouch, M., Ouahidi, M.L., Badza, T., Farhane, H., EL Moussaoui, T., 2023. Implication of sewage sludge increased application rates on soil fertility and heavy metals contamination risk. Emerging Contaminants 9, 100200. https://doi.org/10.1016/j.emco....
 
2.
Aleisa, E, Alsulaili, A, Almuzaini ,Y., 2021. Recirculating treated sewage sludge for agricultural use: Life cycle assessment for a circular economy. Waste Management 135, 79–89. https://doi.org/10.1016/j.wasm....
 
3.
Antonious, G.F., 2020. Bioaccumulation of Trace Metals in Plants Grown in Sewage Sludge Amended Soil. International Journal of Applied Agricultural Sciences 6(5), 124–134. https://doi.org/10.11648/j.ija....
 
4.
Antonkiewicz, J., Kowalewska, A., Mikołajczak, S., Kołodziej, B., Bryk, M., Spychaj-Fabisiak, E., Koliopoulos, T., Babula, J., 2022. Phytoextraction of heavy metals after application of bottom ash and municipal sewage sludge considering the risk of environmental pollution. Journal of Environmental Management, 306, 114517. https://doi.org/10.1016/j.jenv....
 
5.
Antonkiewicz, J., Popławska, A., Kołodziej, B., Ciarkowska, K., Gambuś, F., Bryk, M., Babula, J., 2020. Application of ash and municipal sewage sludge as macronutrient sources in sustainable plant biomass production. Journal of Environmental Management 264, 110450. https://doi.org/10.1016/j.jenv....
 
6.
Assefa, S., Tadesse, S., 2019. The Principal Role of Organic Fertilizer on Soil Properties and Agricultural Productivity - A Review. Agricultural Research and Technology Open Access Journal 22 (2), 46—50.
 
7.
Barbosa, J.Z., Poggere, G.C., Dalpisol, M., Serrat, B.M., Bittencourt, S., Vargas Motta, A.C., 2017. Alkalinized sewage sludge application improves fertility of acid soils. Ciência e Agrotecnologia, 41(5), 483–493. http://dx.doi.org/10.1590/1413....
 
8.
Bittencourt, S., Monte Serrat, B., Aisse, M.M., Gomes, D., 2014. Sewage Sludge Usage in Agriculture: a Case Study of Its Destination in the Curitiba Metropolitan Region, Paraná, Brazil. Water Air and Soil Pollution 225, 2074. http://dx.doi.org/10.1007/s112....
 
9.
Boudjabi, S., Chenchouni, H., 2021. On the sustainability of land applications of sewage sludge: How to apply the sewage biosolid in order to improve soil fertility and increase crop yield? Chemosphere 282, 131122. https://doi.org/10.1016/j.chem....
 
10.
Buta, M., Hubeny, J., Zieliński, W., Harnisz, M., Korzeniewska, E., 2021. Sewage sludge in agriculture – the effects of selected chemical pollutants and emerging genetic resistance determinants on the quality of soil and crops – a review. Ecotoxicology and Environmental Safety 214, 112070. https://doi.org/10.1016/j.ecoe....
 
11.
Commission Regulation (EU) 2021a/1317 of 9 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs. Official Journal of the European Union L286/1. http://data.europa.eu/eli/reg/....
 
12.
Commission Regulation (EU) 2021b/1323 of 10 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of cadmium in certain foodstuffs. Official Journal of the European Union 288/13. http://data.europa.eu/eli/reg/....
 
13.
Curci, M., Lavecchia, A., Cucci, G., Lacolla, G., De Corato, U., Crecchio, C., 2020. Short-Term Effects of Sewage Sludge Compost Amendment on Semiarid Soil. Soil Systems 4, 48. https://doi.org/10.3390/soilsy....
 
14.
da Silva, W.M., Araújo do Nascimento, C.W., da Silva, F.B.V., de Souza, A.A.B., Fracetto, G.G.M., de Sá Veloso Ximenes, D.H., 2021. Effects of Sewage Sludge Stabilization Processes on Soil Fertility, Mineral Composition, and Grain Yield of Maize in Successive Cropping. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 21, 1076–1088. https://doi.org/10.1007/s42729....
 
15.
Dhanker, R., Chaudhary, S., Goyal, S., Garg, V.K., 2021. Influence of urban sewage sludge amendment on agricultural soil parameters. Environmental Technology & Innovation 23. https://doi.org/10.1016/j.eti.....
 
16.
Eid, E.M., Shaltout, K.H., Alamri, S.A.M., Alrumman, S.A., Hussain, A.A., Sewelam, N., Ragab, G.A., 2021. Sewage sludge enhances tomato growth and improves fruit-yield quality by restoring soil fertility. Plant, Soil and Environment 67(9): 514–523. https://doi.org/10.17221/205/2....
 
17.
European Commission, 2020. Communication No. 98, 2020. A New Circular Economy Action Plan For a Cleaner and More Competitive Europe; (COM no. 98, 2020). Commission of European Communities: Brussels, Belgium, 2020.
 
18.
Harraq, A., Sadiki, K, Bourioug, M., Bouabid, R., 2022. Organic fertilizers mineralization and their effect on the potato "Solanum tuberosum" performance in organic farming. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 21, 255–266. https://doi.org/10.1016/j.jssa....
 
19.
Hlisnikovský, L., Menšík, L., Kunzová, E., 2021. The Effect of Soil-Climate Conditions, Farmyard Manure and Mineral Fertilizers on Potato Yield and Soil Chemical Parameters. Plants 10, 2473. https://doi.org/10.3390/plants....
 
20.
Irshad, M., Malik, A.H., Shaukat, S., Mushtaq, S., Ashraf, M., 2013. Characterization of Heavy Metals in Livestock Manures. Polish Journal of Environmental Studies 22 (4), 1257–1262.
 
21.
Iticescu, C., Georgescu, P-L., Arseni, M., Rosu, A., Timofti, M., Carp, G., Cioca, L-I., 2021. Optimal Solutions for the Use of Sewage Sludge on Agricultural Lands. Water 13, 585. https://doi.org/10.3390/w13050....
 
22.
Izydorczyk, G., Mikula, K., Skrzypczak, D., Trzaska, K., Moustakas, K., Witek-Krowiak, A Chojnacka, K., 2021. Agricultural and non-agricultural directions of bio-based sewage sludge valorization by chemical conditioning. Environmental Science and Pollution Research 28, 47725–47740. https://doi.org/10.1007/s11356....
 
23.
Keçeci, M., Usul, M., Güçdemir, I., Uygur, V., 2022. Short-term residual effect of municipal sewage sludge on the soil properties and potato yield. Soil Studies, 11(2), 70–77. http://doi.org/10.21657/soilst....
 
24.
Kołodziej, B., Antonkiewicz, J., Bielińska, E.J., Witkowicz, R., Dubis, B., 2023. Recovery of microelements from municipal sewage sludge by reed canary grass and giant miscanthus. International Journal of Phytoremediation, 25, 4, 441 454. https://doi.org/10.1080/152265....
 
25.
Kominko, H., Gorazda, K., Wzorek, Z., 2017. The possibility of organo-mineral fertilizer production from sewage sludge. Waste and Biomass Valorization 8: 1781–1791. https://doi.org/10.1007/s12649....
 
26.
Köninger, J., Lugato, E., Panagos, P., Kochupillai, M., Orgiazzi, A., Briones, M.J.I., 2021. Manure management and soil biodiversity: Towards more sustainable food systems in the EU. Agricultural Systems 194, 103251. https://doi.org/10.1016/j.agsy....
 
27.
Kumar, V., Chopra, A.K., Kumar, A., 2017. A review on sewage sludge (Biosolids) a resource for sustainable agriculture. Archives of Agriculture and Environmental Science 2(4), 340–347. https://doi.org/10.26832/24566....
 
28.
Lamastra, L., Suciu, N.A., Trevisan, M., 2018. Sewage sludge for sustainable agriculture: contaminants’ contents and potential use as fertilizer. Chemical and Biological Technologies in Agriculture 5, 10. https://doi.org/10.1186/s40538....
 
29.
Liu, Z., Nan, Z., Zhao, C., Yang, Y., 2018. Potato absorption and phytoavailability of Cd, Ni, Cu, Zn and Pb in sierozem soils amended with municipal sludge compost. Journal of Arid Land 10, 638–652. https://doi.org/10.1007/s40333....
 
30.
Lwin, C.S, Lee, M., Kim, Y-N., Owens, G., Kim K-R., 2018. Evaluation of immobilizing agents as soil quality conditioners in addition to their metal(loid) immobilizing effect. Pedosphere 32(2), 307 316. https://doi.org/10.1016/S1002-....
 
31.
Makarewicz, A., Płaza, A., Gąsiorowska, B., Rosa, R., Cybulska, A., Górski, R., Rzążewska, E., 2018. Effect of manuring with undersown catch crops and production system on the potato tuber content of macroelements. Journal of Elementology 23(1), 7 19. https://doi.org/10.5601/jelem.....
 
32.
Malan, M., Müller, F., Raitt, L., Aalbers, J., Cyster, L., Brendonck, L., 2015. Farmyard manures: the major agronomic sources of heavy metals in the Philippi Horticultural Area in the Western Cape Province of South Africa. Environmental Monitoring and Assessment 187, 708. https://doi.org/10.1007/s10661....
 
33.
Muter, O., Dubova, L., Kassien, O., Cakane, J., Alsina, I., 2022. Assessment. Application of the Sewage Sludge in Agriculture: Soil Fertility, Technoeconomic, and Life-Cycle Assessment. Hazardous Waste Management. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intech....
 
34.
Nahar, N., Hossen, Md., S., 2021. Influence of sewage sludge application on soil properties, carrot growth and heavy metal uptake. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 52, 1, 1–10. https://doi.org/10.1080/001036....
 
35.
Nunes, N., Ragonezi, C., Gouveia, C.S.S., Pinheiro de Carvalho, M.Â.A., 2021. Review of Sewage Sludge as a Soil Amendment in Relation to Current International Guidelines: A Heavy Metal Perspective. Sustainability, 13, 2317. https://doi.org/10.3390/su1304....
 
36.
Oehl, F., Frossard, E., Fliessbach, A., Dubois, D., Oberson, A., 2004. Basal organic phosphorus mineralization in soils under different farming systems. Soil Biology and Biochemistry 36, 667–675. https://doi.org/10.1016/j.soil....
 
37.
Oueriemmi, H., Kidd, P.S., Trasar-Cepeda, C., Rodríguez-Garrido, B., Zoghlami, R.I., Ardhaoui, K., Prieto-Fernández, Á., Moussa, M., 2021. Evaluation of Composted Organic Wastes and Farmyard Manure for Improving Fertility of Poor Sandy Soils in Arid Regions. Agriculture 11, 415. https://doi.org/10.3390/agricu....
 
38.
Regulation of the Minister of the Environment of February 6, 2015 on the use of municipal sewage sludge. Journal of Laws of 2015, item 257.
 
39.
Rosiek, K., 2020. Directions and Challenges in the Management of Municipal Sewage Sludge in Poland in the Context of the Circular Economy. Sustainability 12, 3686. https://doi.org/10.3390/su1209....
 
40.
Shan, Y., Lv, M., Zuo, W., Tang, Z., Ding, Ch., Yu, Z., Shen, Z., Gu, C., Bai, Y., 2021. Sewage sludge application enhances soil properties and rice growth in a salt affected mudflat soil. Scientific Reports 11:1402. https://doi.org/10.1038/s41598....
 
41.
Singh, T.B., Ali, A., Prasad, M., Yadav, A., Shrivastav, P., Goyal, D., Dantu, P.K., 2020. Role of Organic Fertilizers in Improving Soil Fertility. In: Naeem, M., Ansari, A., Gill, S. (eds) Contaminants in Agriculture. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
42.
Smol, M., 2020. Inventory of Wastes Generated in Polish Sewage Sludge Incineration Plants and Their Possible Circular Management Directions. Resources 9, 91. https://doi.org/10.3390/resour....
 
43.
Statistics Poland 2022. Environment. Statistics Poland, Spatial and Environmental Surveys Department, Warsaw.
 
44.
Thomas, C.L., Acquah, G.E., Whitmore, A.P., McGrath, S.P., Haefele, S.M., 2019. The Effect of Different Organic Fertilizers on Yield and Soil and Crop Nutrient Concentrations. Agronomy 9, 776. https://doi.org/10.3390/agrono....
 
45.
Wierzbowska, J., Kovačik, P., Sienkiewicz, S., Krzebietke, S., Bowszys, T., 2018. Determination of heavy metals and their availability to plants in soil fertilized with different waste substances. Environmental and Monitoring Assessment 190, 567. https://doi.org/10.1007/s10661....
 
46.
Yang, G., Zhu, G., Li, H., Han, X., Li, J., Ma, Y., 2018. Accumulation and bioavailability of heavy metals in a soil-wheat/ maize system with long-term sewage sludge amendments. Journal of Integrative Agriculture 17(8), 1861–1870. https://doi.org/10.1016/S2095-....
 
47.
Zhen, H., Jia, L., Huang, C., Qiao, Y., Li, J., Li, H., Chen, Q., Wan, Y., 2020. Long-term effects of intensive application of manure on heavy metal pollution risk in protected-field vegetable production. Environmental Pollution 263, 114552. https://doi.org/10.1016/j.envp....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top