PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zawartość przyswajalnych makro i mikroelementów na tle aktywności enzymatycznej gleb zmienionych w wyniku oddziaływania przemysłu sodowego
 
Więcej
Ukryj
1
Department Biogeochemistry and Soil Science, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz,, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-05-2020
 
 
Data akceptacji: 05-08-2020
 
 
Data publikacji online: 09-09-2020
 
 
Data publikacji: 09-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agata Bartkowiak   

Department Biogeochemistry and Soil Science, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz,, Ul. Bernardyńska 6, 85-029, Bydgoszcz, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2020, 71(3), 215-220
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zasolenie jest jedną z głównych przyczyn degradacji środowiska glebowego. Długotrwałe zasolenie gleb wpływa na ich właściwości fizykochemiczne oraz parametry biologiczne w tym aktywność enzymatyczną. Celem pracy była ocena zawartości wybranych makro- i mikroelementów oraz właściwości enzymatycznych w glebach na obszarach w sąsiedztwie zakładów sodowych CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu. Przedstawiają one ocenę zawartości wybranych przyswajalnych makro- (P, K, Mg) i mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe) na tle aktywności enzymatycznej (dehydrogenaz, katalazy, peroksydazy oraz fosfatazy alkalicznej i kwaśnej) gleby. Próbki glebowe pobrano z powierzchniowych poziomów mineralnych gleb na głębokości 0-30 cm. Do badań wyznaczono siedem miejsc różniących się sposobem użytkowania (S1 – S6 na terenie zakładów sodowych i C – kontrola). Stwierdzono wpływ długoterminowego zasolenia na badane właściwości gleby. Zawartość dostępnych przyswajalnych form makro- i mikroskładników różniła się znacznie w zależności od miejsca pobierania próbek glebowych. Przeprowadzone badania nie wykazały jednakowych trendów zmian zawartości przyswajalnych P, K, Mg, Zn, Cu, Mn i Fe oraz aktywności dehydrogenazy, katalazy, peroksydazy oraz fosfatazy alkalicznej i kwaśnej w glebie technogenicznej. W analizowanych próbkach glebowych stwierdzono niskie zawartości form przyswajalnych wszystkich badanych mikroelementów. Wzrost zawartości soli w glebie może powodować obniżenie aktywności enzymatycznej, jednak na terenie zakładów sodowych nie wykazano takich zależności. Najniższą aktywność badanych enzymów uzyskano w glebie pobranej z miejsca S6, które zlokalizowane było w pobliżu składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i zakładów sodowych.
 
REFERENCJE (32)
1.
Bartha, R., Bordeleau, L., 1969. Cell-free peroxidases in soil. Soil Biology Biochemistry 1(2), 139–143. http://doi.org/101016/0038-071....
 
2.
Bartkowiak, A., Dąbkowska-Naskręt, H., Jaworska, H., Rydlewska, M., 2020. Effect of salinity on the mobility of trace metals in soils near a soda chemical factory. Journal Elementology 25(2), 501–512. http://doi.org/10.5601/jelem.2....
 
3.
Choudhary, O.P., Yaduvanshi, N.P.S., 2016. Nutrient management in salt-affected soils. Indian Journal Fertilisers 12 (12), 20-35.
 
4.
Cieśla, W., Dąbkowska-Naskręt, H., Siuda, W., 1981. Soil salinity state in the vicinity of the Inowrocław Soda Plant at Mątwy. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 32(2), 103–113. (in Polish).
 
5.
Crescimanno, G., Lovino, M., Provenzano, G., 1995. Influence of salinity and sodicity on soil structural and hydraulic characteristics. Soil Science Society of America Journal 59, 1701–1708. https://doi.org/10.2136/sssaj1....
 
6.
Daliakopoulos, I.N., Tsanis, I.K., Koutroulis, A., Kourgialas, N.N., Varouchakis, A.E., Karatzas, G.P., Ritsema, C.J, 2016. The threat of soil salinity: a European scale review. Science Total Environment 573, 727–739. https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
7.
Hulisz, P., Piernik, A., 2013. Soils affected by soda industry in Inowrocław. In: Charzyński P., Hulisz P., Bednarek R. (eds.). Technogenic soils of Poland. Polish Society of Soil Science, Toruń: 125–140 (2007) Selected aspects research of salt-affected soils in Poland. SOP, Toruń, 40.
 
8.
Hulisz, P., Pindral, S., Kobierski, M., Charzyński, P., 2018. Technogenic layers in organic soils as a result of the impact of the soda industry. Eurasian Soil Science 51(10), 1133–1141. http://doi.org/10.1134/S106422....
 
9.
Jackson, M.L., 1958. Soil chemical analysis (Constable, London).
 
10.
Johnson, J.I., Temple, K.l., 1964. Some variables affecting the measurements of catalase activity in soil. Soil Science Society America Journal 28(2), 207–209. http://doi.org/10.2136/sssaj19....
 
11.
Khatar, M., Mohammed, M., Shekari, F., 2017. Some physiological responses of wheat and bean to soil salinity at low matric suctions. International Agrophysics 31(1), 83–91. https://doi.org/10.1515/intag-....
 
12.
Lemanowicz, J., 2019. Activity of selected enzymes as markers of ecotoxicity in technogenic salinization soils. Environmental Science Pollution Research 26, 13014–13024. https://doi.org/10.1007/s11356....
 
13.
Lindsay, W.L., Norvell, W.A., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, copper. Soil Science Society of America Journal 4, 421–428. https://doi.org/10.2136/sssaj1....
 
14.
Łukasiewicz, Sz., 2012. The physical structure of the land, organic substances content, and the chemical composition of soil comprising the subsoil of 21 urban greenery locations in the territory of Poznań. Part IV. Content of microelements: Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, B and Na Pb, Cd. The “EC” salinity index. Physiographic Research 63, 49–75. https://doi.org/10.2478/v10116....
 
15.
Moraghan, J.T., Mascagni, H.J., 1991. Environmental and soil factors affecting micronutrient deficiencies and toxicities. In: Micronutrient in agriculture J.J. Mortvedt (eds.), 371–411.
 
16.
Pan, C., Liu, C., Zhao, H., Wang, Y. 2013. Changes of soil physico-chemical properties and enzyme activities in relation to grassland salinization. European Journal Soil Biology 55, 13–19. https://doi.org/10.1016/j.ejso....
 
17.
Piernik, A., Hulisz, P., 2011. Soil-plant relations in inland natural and anthropogenic saline habitats. In: Muscolo A., Flowers T. J. (eds.) Proceedings of the European COST action FA0901. European Journal Plant Science Biotechnology 5, 37-43.
 
18.
PN-ISO 10390, 1997. Chemical and Agricultural Analysis – Determining soil pH. Polish Standards Committee, Warszawa.
 
19.
PN-R-04020, 1994. Chemical and Agricultural Analysis. Determination of the content available magnesium. Polish Standards Committee, Warszawa.
 
20.
PN-R-04022, 1996. Chemical and Agricultural Analysis – Deter¬mination of the content available potasium in mineral soils. Polish Standards Committee, Warszawa.
 
21.
PN-R-04023, 1996. Chemical and Agricultural Analysis – Deter¬mination of the content of available phosphorus in mineral soils. Polish Standards Committee, Warszawa.
 
22.
Polish Soil Classification 6th edition 2019. Polish Soil Society, Committee on Genesis, Classification and Soil Cartography, UWP Wrocław Warszawa.
 
23.
Sims, J., Johnson, G., 1991. Micronutrient soil tests. In: Micronutrients in Agriculture (eds.) Mortverdt J., Cox F., Shuman L., Welch R. Soil Science Society America Journal, Madison. Wl., 427-476.
 
24.
Soil Survey Laboratory Methods Manual. 1996. Soil Survey Investigation Report. USA. 42.
 
25.
Tabatabai, M.A., Bremner, J.M., 1969. Use of p–nitrophenol phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biology Biochemistry 1, 301–307. https://doi.org/10.1016/0038-0....
 
26.
Telesiński, A., 2012. The effect of salinity on some biochemical indices of soil fertility. Water Environmental Rural Areas 12(1), 209–217.
 
27.
Thalmann, A., 1968. Zur methodic derestimung der Dehydrogenaseaktivität und Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirtsch. Forsch, 21, 249–258.
 
28.
Wang, M., Zheng, Q., Shen, Q., Guo, S., 2013. The critical role of potassium in plant stress response. International Journal Molecular Sciences 14, 7370–7390. https://doi.org/10.3390/ijms14....
 
29.
Widłak, M., 2016. Natural indicator of soil salinity. Proceedings of ECOpole 10(1), 359–365. https://doi.org/10.2429/proc.2....
 
30.
Wong, V.N.L., Greene, R.S.B., Dalal, R.C., Murph, B.W., 2010. Soil carbon dynamics in saline and sodic soils: a review. Soil Use Management 26, 2–11. https://doi.org/10.1111/j.1475....
 
31.
Xie, X., Pu, L., Zhu, M. Xu, Y., Wang, X., 2019. Linkage between soil salinization indicators and physicochemical properties in a long-term intensive agricultural coastal reclamation area, Eastern China. Journal Soils Sediments 19, 3699–3707. https://doi.org/10.1007/s11368....
 
32.
Zhou, D., Zhulu, L., Liming, L., 2012. Regional land salinization assessment and simulation through cellular automaton-Markov modeling and spatial pattern analysis. Science Total Environment 439, 260–274. https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top