PL EN
PRACA ORYGINALNA
Stan ekotoksykologiczny i stopień zanieczyszczenia gleb aluwialnych Petersburga, Rosja
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Applied Ecology, Faculty of Biology, Saint-Petersburg State University, 16th Liniya 29, Vasilyevskiy Island, Saint-Petersburg, 199178, Russian Federation
 
2
University of Zielona Góra, Institute of Environmental Engineering, 15 Prof. Z. Szafrana St., 65-516 Zielona Góra, Poland
 
 
Data nadesłania: 03-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-07-2020
 
 
Data akceptacji: 01-09-2020
 
 
Data publikacji online: 17-09-2020
 
 
Data publikacji: 17-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Kostecki   

Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Gora, 15 Prof. Z. Szafrana, 65-516, Zielona Gora, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2020, 71(3), 221-235
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Właściwości gleb na terenach miejskich znacznie różnią się od gleb występujących na obszarach niezurbanizowanych. Obszary zurbanizowane są narażone na negatywne oddziaływania o charakterze głownie antropogenicznym, wpływające na funkcje ekologiczne gleb. Z powodu ich nasilenia daje się zaobserwować wzrost zanieczyszczenie powietrza powierzchniowego, zaburzeń w obrębie profilu glebowego; zmienia się kwasowość i zasadowość gleb, a różnorodność biologiczna mikroflory glebowej maleje. Celem pracy była ocena stanu sanitarno-chemicznego i sanitarno-mikrobiologicznego terenów aluwialnych położonych w parkach 300 lecia Petersburga i w parku Południowo-Nadmorskim, a także obszaru położonego w pobliżu Alei Lenina. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na aluwialnych glebach miejskich parków i strefy przemysłowej w Petersburgu. Wszystkie analizowane gleby zostały scharakteryzowane jako technosole. Określono morfologię i podstawowe parametry fizyczne gleb. Określono zawartość priorytetowych substancji toksycznych (metale ciężkie, benzo-a-piren, produkty ropopochodne), a także przeprowadzono badania epidemiologiczne gleb pod kątem obecności organizmów chorobotwórczych. Uzyskane wyniki pozwoliły na wykorzystanie wskaźnika zanieczyszczenia chemicznego (Zc) oraz wskaźnika geoakumulacji (Igeo) do oceny stopnia zanieczyszczenia gleby. Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, że metale ciężkie gromadzą się w wierzchnich poziomach gleb aluwialnych (przy czym w około 35% badanych gleb stwierdzono przekroczenie dopuszczalne stężenia). Podobną zależność odnotowano w przypadku WWA. Obecność organizmów chorobotwórczych była zróżnicowana, jednak zmieniała się w dopuszczalnych granicach obowiązujących w Rosji.
 
REFERENCJE (56)
1.
Abakumov, E.V., Pavlova, T.A., Dinkelaker, N.V., Lemyakina, A.U., 2019. Sanitary assessment of the soil cover of the campus of Saint-Petersburg State University. Hygiene and Sanitation 1, 22-27. https://doi.org/10.18821/0016-....
 
2.
Abdel-Shafy, H., Mansour M., 2016. A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal of Petroleum 25, 107–123. https://doi.org/10.1016/j.ejpe....
 
3.
Adama, M., Esena, R., Fosu-Mensah, B., 2016. Heavy metal contamination of soils around a hospital waste incinerator bottom ash dumps site. Journal of Environmental and Public Health 8926453. https://doi.org/10.1155/2016/8....
 
4.
Bi, X., Feng, X., Yang, Y., Qiu, G., Li, G., Li, F., Liu, T., Fu, Z., Jin, Z., 2006. Environmental contamination of heavy metals from zinc smelting areas in Hezhang County, Western Guizhou, China. Environment International 32, 883-890. https://doi.org/10.1016/j.envi....
 
5.
Blume, H.P., 1989. Classification of soils in urban agglomerations. Catene 16, 269–275. https://doi.org/10.1016/0341-8....
 
6.
Bogdanov, N.A., 2014. Diagnostics of territories by integral indicators of chemical pollution of soils and soils. Hygiene and Sanitation 1, 92-97.
 
7.
Cappuyns, V., Swennen, R., 2007. Classification of alluvial soils according to their potential environmental risk: A case study for Belgian catchments. Journal of Environmental Monitoring 9, 319-328. https://doi.org/10.1039/B61695....
 
8.
Chasovskaya, V.V., 2007. Soil formation on alluvial soils in urban ecosystems. Abstract of thesis for the degree 173 pp. (In Russian).
 
9.
Chen, T.B., Zheng, Y., Lei, M., Huang, Z., Wu, H. Chen, H., Fan, K., Yu, K., Wu, X., Tian, Q., 2005. Assessment of heavy metal pollution in surface soils of urban parks in Beijing, China. Chemosphere 60, 542–551. https://doi.org/10.1016/j.chem....
 
10.
Dymov, A.A., Kaverin, D.A., Gabov, D.N., 2013. Properties of soil and soil-like bodies, Vorkuta. Eurasian Soil Science 2, 240-248. https://doi.org/10.1134/S10642....
 
11.
Forstner, U., Ahlf, W., Calmano, W., Kersten, M., 1990. Sediment criteria development. Springer, Berlin.
 
12.
Gabov, D.N., Beznosikov, V.A., Kondratenko, B.M., 2007. Polycyclic aromatic hydrocarbons in podzolic and peaty-podzolic-gley soils of background landscapes. Eurasian Soil Science 3, 282-291.
 
13.
Gabov, D.N., Beznosikov, V.A., Kondratenko, B.M., Bushnev, D.A., 2004. Identification of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils. Eurasian Soil Science 11, 1305-1312.
 
14.
Ge, K.Y., 1992. The Status of Nutrient and Meal of Chinese in the 1990s. Beijing People’s Hygiene Press. 415-434.
 
15.
Hewelke, E., Szatyłowicz, J., Hewelke, P., Gnatowski, T., Aghalarov, R., 2018. The Impact of Diesel Oil Pollution on the Hydrophobicity and CO2 Efflux of Forest Soils. Water, Air, & Soil Pollution 229, 51. https://doi.org/10.1007/s11270....
 
16.
Hinkle, D.E., Wiersma, W., Jurs, S.G., 2003. Applied Statistics for the Behavioral Sciences. 5th ed. Boston: Houghton Mifflin, 756 pp.
 
17.
Huot, H., Simonnot, M.O., Marion, P., Yvon, J., De Donato, Ph., Morel, J.-L., 2013. Characteristics and potential pedogenetic processes of a Technosol developing on iron industry deposists. Journal of Soils and Sediments 13, 555–568. https://doi.org/10.1007/s11368....
 
18.
Inman, J.C., Parker, G.R., 1978. Decomposition and heavy metal dynamics of forest litter in northwest Indiana. Environmental Pollution 17, 34–51. https://doi.org/10.1016/0013-9....
 
19.
Iyengar, V., Nair, P., 2000. Global outlook on nutrition and the environment: meeting the challenges of the next millennium. Science of the Total Environment 249, 331-346. https://doi.org/10.1016/s0048-....
 
20.
Ji, X., Abakumov, E., Polyakov, V., 2019. Assessments of pollution status and human health risk of heavy metals in permafrost-affected soils and lichens: A case-study in Yamal Peninsula, Russia Arctic. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 25(8), 2142-2159. https://doi.org/10.1080/108070....
 
21.
Kapelkina, L.P., 1994. Ecological bases of the recultivation of man-made and urbanized landscapes in the forest zone. Abstract of thesis for the degree 40 pp. (In Russian).
 
22.
Kapelkina, L.P., 2010a. Some environmental aspects of land reclamation. Regional Ecology 4 (30), 40-43. (in Russian).
 
23.
Kapelkina, L.P., 2010b. Pollutants in soils of megacities. Problems and paradoxes of rationing. Ecology of urban areas 3, 13 pp. (In Russian).
 
24.
Kicińska, A., 2019. Environmental risk related to presence and mobility of As, Cd and Tl in soils in the vicinity of a metallurgical plant – Long-term observations. Chemosphere 236, art. No. 124308, https://doi.org/doi.org/10.101....
 
25.
Kicińska, A.J., Smreczak, B., Jadczyszyn J., 2019. Soil Bioavailability of Cadmium, Lead, and Zinc in the Areas of Zn-Pb Ore Mining and Processing (Bukowno, Olkusz). Journal of Ecological Engineering 20 (1), 84-92, https://doi.org/10.12911/22998....
 
26.
Li, X., Scott, C., Salifu, F., 2014. Soil texture and layering effects on water and salt dynamics in the presence of a water table: A review. Environmental Reviews 22(1), 41-50. https://doi.org/10.1139/er-201....
 
27.
Lodygin, E.D., Chukov, S.N., Beznosikov, V.A., Gabov, D.N., 2008. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the soils of Vasilyevsky Island (St. Petersburg). Eurasian Soil Science 12, 1494-1500.
 
28.
Maximova, E., Abakumov, E., 2015. Alluviated soils of the Saint-Petersburg City. Biological Communications 4, 93–102. https://doi.org/10.21638/spbu0....
 
29.
Mikhailova, A.A., Popova, L.F., Nakvasina, E.N., 2016. Ecological and biological features of oil pollution of soils in Arkhangelsk. Northern (Arctic) Federal University 150 pp. (In Russian).
 
30.
Ministry of the Environment and Natural Resources of the Russian Federation, 1993. About the procedure for determining the extent of damage from chemical pollution of land.
 
31.
MR FTs/4022-04 Methods of microbiological soil control guidelines.
 
32.
MU 2.1.7.730-99. Hygienic assessment of soil quality in populated areas. (In Russian).
 
33.
MU 31-18/06. Methodology for measuring mass concentrations of nickel and cobalt in soils, greenhouse soils, sapropels, silts, bottom sediments and solid waste by inversion voltammetry on TA analyzers. 40 pp.
 
34.
Muller, G., 1998. Chemical decontamination of dredged materials, combustion residues, soil and other materials contaminated with heavy metals. In: Proceedings of the 2nd internetional TNO/BMFT conference on contaminated soils 2, 1 pp.
 
35.
Nikiforova, E. M., Kosheleva, N. E., 2011. Polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils (Moscow, Eastern District). Eurasian Soil Science 9, 1114-1127.
 
36.
PND F 16.1.21-98. Methodology for measuring the mass fraction of oil products in soil and soil samples by a fluorimetric method using the FluorAT-02 liquid analyzer. 22 pp.
 
37.
PND F 16.1:2:2.2:3.39-03. Quantitative chemical analysis of soils. Methodology for measuring the mass fraction of benz(a)pyrene in samples of soils, soils, solid waste, bottom sediments by high performance liquid chromatography using a Lumahrom liquid chromatograph. 2 pp.
 
38.
SanPiN 2.1.7.1287-03. Sanitary and epidemiological requirements for soil quality (In Russian).
 
39.
SanPiN 4266-87. Methodological guidelines for assessing the degree of danger of soil contamination with chemicals, 10 pp. (In Russian).
 
40.
Scharenbroch, B.C., Lloyd, V.E., Johnson Maynard, J.L., 2005. Distinguishing urban soils with physical, chemical, and biological properties. Pedobiologia 49, 283–296. https://doi.org/10.1016/j.pedo....
 
41.
Sezgin, N., Ozcan, H.K., Demir, G., Nemlioglu, S., Bayat, C., 2003. Determination of heavy metal concentrations in street dusts in Istanbul E-5 highway. Environment International 29, 979–985. https://doi.org/10.1016/S0160-....
 
42.
Shakhverdov, V.A., Shakhverdova, M.V., 2015. Types and pollution factors of the eastern Gulf of Finland and its coastal zone. News of Russian State Ped. University 176, 101-113. (In Russian).
 
43.
Shamilishvily, G., Abakumov, E., Gabov, D., 2018. Polycyclic aromatic hydrocarbon in urban soils of an Eastern European megalopolis: Distribution, source identification and cancer risk evaluation. Solid Earth 9(3), 1-19. https://doi.org/10.5194/se-9-6....
 
44.
Shikhova, N. S., 2005. Monitoring the physical condition of urban soils in connection with landscaping problems. Siberian Ecological Journal 5, 899-907 (In Russian).
 
45.
Short, J.R., Fanning, D.S., McIntosh, M.S., Foss, J.E., Paterson, J.C. 1986. Soils of the mall in Washington, D. C. Soil Science Society of America Journal 50, 699–705. https://doi.org/10.2136/sssaj1....
 
46.
Sodango, T.H., Li, X., Sha, J., Bao, Z., 2018. Review of the Spatial Distribution, Source and Extent of Heavy Metal Pollution of Soil in China: Impacts and Mitigation Approaches. Journal of Health and Pollution 8(17), 53–70. https://doi.org/10.5696/2156-9....
 
47.
Sokolov, M.S., Sokolov, D.M., 2014. Sanitary-bacteriological evaluation of soils and organic fertilizers. Eurasian Soil Science 5, 3-19.
 
48.
Sorokin, N.D., Koroleva, E.B., Loseva, E.V., Osintseva, N.V., 2012. Manual on the study of polluted lands and their rehabilitation, ENPI 119 pp. (In Russian).
 
49.
Sposito, G., 1989. The chemistry of soils. USA: Oxford University Press, 277 pp.
 
50.
Suman, J., Uhlik, O., Viktorova, J., Macek, T., 2018. Phytoextraction of Heavy Metals: A Promising Tool for Clean-Up of Polluted Environment? Frontiers in Plant Science 16 https://doi.org/10.3389/fpls.2....
 
51.
Syed, J.H., Iqbal, M., Zhong, G., et al., 2017. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Chinese forest soils: profile composition, spatial variations and source apportionment. Scientific Reports 7(1), 2692. https://doi.org/10.1038/s41598....
 
52.
Ufimtseva, M.D., Terekhina, N.V., Abakumov, E.V., 2011. Physico-chemical characteristics of urban soils of the Central district of St. Petersburg. Bulletin of St. Petersburg University 4, 85 -97.
 
53.
Vodyanitsky, Y.N., Yakovlev, A.S., 2011. Assessment of soil contamination by the content of heavy metals in the soil profile. Eurasian Soil Science 44(3), 297-303.
 
54.
Wei, B., Yang, L., 2010. A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road dusts and agricultural soils from China. Microchemical Journal 94, 99-107. https://doi.org/10.1016/j.micr....
 
55.
WRB, (2015). World reference base (WRB) for soil resources, international soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Rome; Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO).
 
56.
Zelinkova, Z., Wenzl, T., 2015. The Occurrence of 16 EPA PAHs in Food - A Review. Polycyclic Aromatic Compounds 35(2-4), 248–284. https://doi.org/10.1080/104066....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top