PL EN
PRACA ORYGINALNA
Właściwości chemiczne Technosoli na terenach pogórniczych Konińsko-Tureckiego Zagłębia Węgla Brunatnego
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Soil Science and Land Reclamation, University of Life Science in Poznan, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637, Poznań, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-07-2020
 
 
Data akceptacji: 07-08-2020
 
 
Data publikacji online: 10-02-2021
 
 
Data publikacji: 10-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Tatuśko-Krygier   

Department of Soil Science and Land Reclamation, University of Life Science in Poznan, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637, Poznań, Polska
 
 
Soil Sci. Ann., 2020, 71(4), 334-343
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Węgiel brunatny jest w dalszym ciągu jednym z głównych źródeł energii w wielu krajach. Jego eksploatacja metodą odkrywkową powoduje szereg zmian w środowisku przyrodniczym. Powstają nowe i trwałe formy reliefu: zwałowiska zewnętrzne i wewnętrzne zbudowane z konglomeratu skał znajdujących się w nadkładzie eksploatowanego węgla. Ten swoisty materiał macierzysty, w procesie rekultywacji, przekształcany jest w glebę. Celem pracy była ocena właściwości chemicznych gleb rozwijających się na terenach pogórniczych węgla brunatnego w Wielkopolsce. W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano wpływ lucerny (Medicago sativa L.) z trawą (Dactylis glomerata L.) na kształtowanie właściwości chemicznych gleb w 3 wariantach nawożenia mineralnego (0NPK - kontrola, 1NPK i 2NPK). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że analizowane gleby dziedziczą po materiale macierzystym zasadowy odczyn, zawartość węglanów wapnia, zawartość przyswajalnego magnezu oraz CEC. Stwierdzono istotny wpływ Medicago sativa L., jak i nawożenia mineralnego na kształtowanie właściwości chemicznych badanych gleb. Uprawa Medicago sativa L. (na kombinacji 0NPK) spowodowało istotny statystycznie wzrost SOC, TN, oraz CEC w powierzchniowych poziomach Ap. Nawożenie mineralne dodatkowo zwiększało proces akumulacji SOC, TN, P2O5, K2O oraz wzrost wartości CEC. Należy podkreślić, że niezależnie od poziomu nawożenia badane gleby były zasobniejsze w SOC, TN, CEC i przyswajalny Mg w porównaniu do średnich wartości liczbowych tych parametrów stwierdzonych w mineralnych glebach uprawnych w Polsce.
 
REFERENCJE (48)
1.
Abakumov, E. V., Cajthaml, T., Brus, J., Frouz, J. 2013. Humus accumulation, humification, and humic acid composition in soils of two post-mining chronosequences after coal mining. Journal of Soils and Sediments 13(3), 491-500. https://doi.org/10.1007/s11368....
 
2.
Act on the protection of arable and forest lands (The Journal of Laws of 1995 no. 16 item 78 with later amendments).
 
3.
Ahirwal, J., Maiti, S. K. 2018. Development of Technosol properties and recovery of carbon stock after 16 years of revegetation on coal mine degraded lands, India. Catena 166, 114-123. https://doi.org/10.1016/j.cate....
 
4.
Ahirwal, J., Kumar, A., Pietrzykowski, M., Maiti, S. K. 2018. Reclamation of coal mine spoil and its effect on Technosol quality and carbon sequestration: a case study from India. Environmental Science and Pollution Research 25(28), 27992-28003. https://doi.org/10.1007/s11356....
 
5.
Asadu, C. L. A., Diels, J., Vanlauwe, B. 1997. A comparison of the contributions of clay, silt, and organic matter to the effective CEC of soils of subsaharan Africa. Soil Science 162(11), 785-794.
 
6.
Bao, N., Wu, L., Ye, B., Yang, K., Zhou, W. 2017. Assessing soil organic matter of reclaimed soil from a large surface coal mine using a field spectroradiometer in laboratory. Geoderma 288, 47-55. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
7.
Bender, J. 1995. Reclamation in post mining area in Poland. Advances of Agricultural Sciences Problem, 418, 76-85. (in Polish).
 
8.
Brogowski, Z., Chojnicki, J. 2019. Sorption properties of granulometric fractions in Haplic Cambisol developed from boulder loam. Soil Science Annual 70(2), 147-157. https://doi.org/10.2478/ssa-20....
 
9.
Chaudhari, P. R., Ahire, D. V., Ahire, V. D., Chkravarty, M., Maity, S. 2013. Soil bulk density as related to soil texture, organic matter content and available total nutrients of Coimbatore soil. International Journal of Scientific and Research Publications 3(2), 1-8.
 
10.
Chodak, M., Sroka, K., Woś, B., Pietrzykowski, M. 2019. Effect of green alder (Alnus viridis) and black alder (Alnus glutinosa) on chemical and microbial properties of sandy mine soils. Geoderma 356, 113924. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
11.
Euracoal. 2018. Country profiles: Poland. https://euracoal.eu/info/count.... Accessed 5 May 2019.
 
12.
Fettweis, U., Bens, O., Hüttl, R. F. 2005. Accumulation and properties of soil organic carbon at reclaimed sites in the Lusatian lignite mining district afforested with Pinus sp. Geoderma 129(1-2), 81-91. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
13.
Feng, Y., Wang, J., Bai, Z., Reading, L. 2019. Effects of surface coal mining and land reclamation on soil properties: A review. Earth-science Reviews 191, 12-25. https://doi.org/10.1016/j.ears....
 
14.
Frouz, J., Prach, K., Pižl, V., Háněl, L., Starý, J., Tajovský, K., Materna, J., Balík, V., Kalčík, J., Řehounková, K. 2008. Interactions between soil development, vegetation and soil fauna during spontaneous succession in post mining sites. European Journal of Soil Biology 44(1), 109-121. https://doi.org/10.1016/j.ejso....
 
15.
Frouz, J., Kalčík, J., Velichová, V. 2011. Factors causing spatial heterogeneity in soil properties, plant cover, and soil fauna in a non-reclaimed post-mining site. Ecological Engineering 37(11), 1910-1913. https://doi.org/10.1016/j.ecol....
 
16.
Fustec, J., Lesuffleur, F., Mahieu, S., Cliquet, J. B. 2010. Nitrogen rhizodeposition of legumes. A review. Agronomy for Sustainable Development 30(1), 57-66. https://doi.org/10.1051/agro/2....
 
17.
Gaweł, E. 2011. The role of fine-grained legume plants in a farm. Water-Environment-Rural Areas 11, 73-91. (in Polish).
 
18.
Gilewska, M. 2000. The role of macroelements in reclamation of dump soil. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rolnictwo (56), 391-400. (in Polish).
 
19.
Gilewska, M., Otremba, K. 2004. Properties of soils formed from post-mining soil. Soil Science Annual, 55(2), 111-121. (in Polish).
 
20.
Gilewska, M., Otremba, K. 2002. Spatial variability of some properties on dump soil. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Melioracje i Inżynieria Środowiska (23), 83-93. (in Polish).
 
21.
Gilewska, M., Otremba, K. 2018. The some aspects of agricultural reclamation the post-mining grounds of the Konin and Adamów Brown Coal Mines. Ecological Engineering 19(4), 22-29. (in Polish) https://doi.org/10.12912/23920....
 
22.
Greinert, A., Drab, M., Śliwińska, A. 2018. Storage capacity of organic carbon in the reclaimed post-mining technosols. Environment Protection Engineering 44(1), 117–127. http://dx.doi.org/10.5277%2Fep....
 
23.
IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, Update 2015: International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps. World Soil Resources Reports; FAO: Rome, Italy; No. 106.
 
24.
ISO 11261, 1995: Determination of Total Nitrogen – Modified Kjeldahl Method.
 
25.
ISO 11277, 2009: Determination of Particle Size Distribution in Mineral Soil Material – Method by Sieving and Sedimentation.
 
26.
Kociałkowski, W. Z., Ratajczak, M. J. 1984. Simplified Mehlich’s method for the determination of soil cation exchange capacity. Annual of Agriculture University of Poznań, 146, 105 – 116 (in Polish).
 
27.
Kumar, S., Maiti, S. K., Chaudhuri, S. 2015. Soil development in 2–21 years old coalmine reclaimed spoil with trees: A case study from Sonepur-Bazari opencast project, Raniganj Coalfield, India. Ecological Engineering 84, 311-324. https://doi.org/10.1016/j.ecol....
 
28.
Liu, R., Lal, R. 2013. A laboratory study on amending mine soil quality. Water, Air & Soil Pollution 224(9), 1679. https://doi.org/10.1007/s11270....
 
29.
Morrás, H. J. 1995. Mineralogy and cation exchange capacity of the fine silt fraction in two soils from the southern Chaco Region (Argentina). Geoderma 64(3-4), 281-295. https://doi.org/10.1016/0016-7....
 
30.
Mukhopadhyay, S., Masto, R. E., Cerdà, A., Ram, L. C. 2016. Rhizosphere soil indicators for carbon sequestration in a reclaimed coal mine spoil. Catena 141, 100-108. https://doi.org/10.1016/j.cate....
 
31.
Otremba, K., Gilewska, M. 2013. Mineralogical composition of post-mining grounds of soils developing from this parent material. Scientific Papers of the Zielona Góra University of Technology, Environmental Engineering, 150(30), 34-42 (in Polish).
 
32.
Pająk, M., Krzaklewski, W. 2006. Selected chemical properties of initial soils on the outside spoilbank of the “Bełchatów” mine. Soil Science Annual, LVII(½), 158-163 (in Polish).
 
33.
Pająk, M., Krzaklewski, W. 2007. Selected physical properties of initial soils on the outside spoil bank of the Bełchatów brown coal mine. Journal of Forest Science, 53(7), 308-313. https://doi.org/10.17221/2077-....
 
34.
Pietrzykowski, M. 2010. Scots pine (Pinus sylvestris L.) ecosystem macronutrients budget on reclaimed mine sites—stand trees supply and stability. Natural Science 2(06), 590. http://dx.doi.org/10.4236/ns.2....
 
35.
Pietrzykowski, M., Krzaklewski, W. 2010. Potential for carbon sequestration in reclaimed mine soil on reforested surface mining areas in Poland. Natural Science 2(09), 1015. http://dx.doi.org/10.4236/ns.2....
 
36.
Pihlap, E., Vuko, M., Lucas, M., Steffens, M., Schloter, M., Veettrlein, D., Endenich, M., Kögel-Knabner, I. 2019. Initial soil formation in an agriculturally reclaimed open-cast mining area - the role of management and loess parent material. Soil and Tillage Research, 191, 224 – 237. https://doi.org/10.1016/j.stil....
 
37.
Placek-Lapaj, A., Grobelak, A., Fijalkowski, K., Singh, B. R., Almås, Å. R., Kacprzak, M. 2019. Post–mining soil as carbon storehouse under Polish conditions. Journal of Environmental Management 238, 307-314. https://doi.org/10.1016/j.jenv....
 
38.
Reintam, L., Kaar, E., Rooma, I. 2002. Development of soil organic matter under pine on quarry detritus of open-cast oil-shale mining. Forest Ecology and Management 171(1-2), 191-198. https://doi.org/10.1016/S0378-....
 
39.
Schoeneberger, P. J., Wysocki, D. A., Benham, E. C. (Eds.). 2012. Field book for describing and sampling soils. Version 3.0 (Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center, Lincoln, Nebraska, USA.
 
40.
Scotti, R., Bonanomi, G., Scelza, R., Zoina, A., Rao, M. A. 2015. Organic amendments as sustainable tool to recovery fertility in intensive agricultural systems. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 15(2), 333-352. http://dx.doi.org/10.4067/S071....
 
41.
Siebielec, G. et al. 2017. Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring Chemizmu soil Ornych w Polsce w Latach 2015–2017”. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy.
 
42.
Soares, M. R., Alleoni, L. R., Vidal-Torrado, P., Cooper, M. 2005. Mineralogy and ion exchange properties of the particle size fractions of some Brazilian soils in tropical humid areas. Geoderma 125(3-4), 355-367. https://doi.org/10.1016/j.geod....
 
43.
Stevenson, F., J. 1994. Humus chemistry: genesis, composition, reactions, 2nd ed., Wiley & Sons, New York.
 
44.
Vindušková, O., Frouz, J. 2013. Soil carbon accumulation after open-cast coal and oil shale mining in Northern Hemisphere: a quantitative review. Environmental Earth Sciences 69(5), 1685-1698. https://doi.org/10.1007/s12665...
 
45.
Widera, M., Kasztelewicz, Z., Ptak, M. 2016. Lignite mining and electricity generation in Poland: The current state and future prospects. Energy Policy 92, 151-157. https://doi.org/10.1016/j.enpo....
 
46.
Zhang, G. J., Bai, Z. K., Wang, J. M. 2014. Preliminary study on cognition and utilization of minesoils. China Mining Magazine 3, 53-56.
 
47.
Zhao, Z., Shahrour, I., Bai, Z., Fan, W., Feng, L., Li, H. 2013. Soils development in opencast coal mine spoils reclaimed for 1–13 years in the West-Northern Loess Plateau of China. European Journal of Soil Biology 55, 40-46. https://doi.org/10.1016/j.ejso....
 
48.
Zoubková, L., Roubíková, I., Šefl, J., Rybářová, I., Banýr, P. 2015. Temperature and water potential of grey clays in relation to their physical, chemical and microbiological characteristics and phytocoenology within the scope of the Radovesice Dump. Eurasian Journal of Soil Science 4(3), 203-210. https://doi.org/http://dx.doi.....
 
eISSN:2300-4975
ISSN:2300-4967
Journals System - logo
Scroll to top